Dana
Stene

Om Dana

Dana Stene ble utdannet som psykolog i Olomouc i Tsjekkia i 2004, og fullførte deretter en doktorgrad i idrettspsykologi, hvor hun tok et semester på NIH. Hun startet sin praksis som klinisk psykolog i Norge i 2010, og ble psykologspesialist i 2020. Dana har tett kontakt med idretten og idrettspsykologi både i Norge og Tsjekkia, og kombinerer i behandlingen innsikt i idretts- og klinisk psykologi.

Gjennom 11 års erfaring fra den norske spesialisthelsetjenesten (DPS og TSB) har Dana bred erfaring fra utredning og behandling av sammensatte lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, langvarige smertetilstander, avhengighetstilstander (alkohol/illegale rusmidler/gambling), reaksjoner på traumatiske opplevelser, relasjonelle traumer og suicidalproblematikk. Hun har også håndtert kriseintervensjoner.

I tillegg til klinisk erfaring, har Dana jobbet med idrettsutøvere (fra 13 år og eldre) på nasjonalt og internasjonalt nivå i individuelle idretter. Med mål om hjelpe utøvere til velfungerende liv i alle faser av idrettskarrieren, fokuserer hun på emosjonsregulering, stressmestring, håndtering av skaderelaterte tilstander (inkl. tretthetsbrudd) og balanse mellom trening, skole/jobb, familie og det sosiale.

I terapien baserer hun seg på en femårig videreutdanning i gestaltpsykoterapi med fordypning i bodywork, toårig utdanning i kognitiv terapi, og kurs i motiverende intervju, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) og ASSYST (Acute Stress Symptom Stabilisation).

Gestaltpsykoterapi er en terapiretning som har mye i felles med emosjonsfokusert terapi (EFT), metakognitiv terapi (MBT), mindfullness og kroppsorienterte tilnærminger. Lidelser og ubehagelige symptomer betraktes ikke som feil, men som uttrykk for overlevelsesstrategier som har virket tidligere, men som nå framstår utdaterte eller for rigide. I timene jobber klienten og terapeuten i dialog for å forstå disse mønstrene, og gjenopprette den naturlige driven til kreativ tilpasning og psykologisk vekst. Endring handler ikke om å følge terapeutens råd, men å komme i kontakt med seg selv, sine behov og medfødte nysgjerrighet, og dermed se alternative måter å håndtere livets utfordringer i den kontekst klienten lever i.

Danas arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.