Nakkeprolaps

Man vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får prolaps eller slitasje i nakken. Flere ting kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker. Arvelig disponering er nok den viktigste årsaken. Røyking øker også risikoen.

Figurene viser en prolaps som trykker mot en nerverot (lengdesnitt og tverrsnitt)

Virvelsøylen består av 26 virvler, deriblant 7 nakkevirvler. Mellom de enkelte virvlene finner vi mellomvirvelskiver. Disse består av en hard ytre ring og en kjerne med mykere materiale.

Et nakkeprolaps oppstår når den ytre harde ringen av skiven sprekker. Gjennom denne sprekken kan den myke indre delen av skiven presse seg ut (prolaps, skiveutglidning) og utøve trykk mot nerveroten.

Forkalkninger, der nerveroten passerer ut av ryggmargskanalen, er også en vanlig årsak til trykk mot nerveroten. Både nakkeprolaps og slitasje kan en sjelden gang også påvirke ryggmargen.

Når vurderes operasjon?

Indikasjoner for operasjon (viktigste nevnt først):

  • Akutte lammelser i over- eller underekstremiteter
  • Alvorlige smerter og nedsatt funksjon som følge av smertene
  • Symptomvarighet mer enn 6 uker uten tegn til bedring
  • Hyppige episoder med nakkesmerte strålende ned i arm - som forårsaker gjentagende sykmeldingsbehov

Det må være samsvar mellom symptomene, dvs. smerteutstråling og det man finner ved MR - undersøkelse av nakken. Operasjon er sjelden indisert dersom nakkesmerter er det overveiende symptomet.

Et nakkeprolaps trenger ikke alltid operasjon. 60-70% blir bedre innen 3 mnd. uten operasjon. I løpet av ett år vil mange prolaps gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før.

Om operasjonen

Ved operasjon blir du lagt i ryggleie i våken tilstand og du får en generell narkose. Vi gjennomlyser så med røntgen, slik at vi finner riktig operasjonsnivå i nakken.

Det benyttes en mikrokirurgisk teknikk der man går inn igjennom et hudsnitt på halsen. Operasjonen består i å fjerne mellomvirvelskiven med prolaps (evt. forkalkninger) og derved fjerne trykk mot nerveroten.

Det blir så utført en avstiving av den delen av nakken der prolaps (evt. forkalkningen) var lokalisert. Avstivningen gjøres med en teknikk der mellomvirvelskiven erstattes med et syntetisk ”bur”. Med tiden vokser ben gjennom buret og som da gir en biologisk avstiving.

Av og til må det opereres på to mellomvirvelnivå. Operasjonstiden varierer, men er vanligvis ca. 1-2 timer.

BUR

Etter operasjon

Etter operasjoner i narkose vil man måtte ligge en stund på overvåkningsavdelingen (ca. 6 timer). Nakken din er ikke ustabil på noen måte, ingen ting kan ”slites av” eller ”gå i stykker”. Du kan som regel stå opp allerede operasjonsdagen.

Det er viktig at du kommer i gang så snart som mulig. Halskrage etter operasjonen er som regel ikke nødvendig, med det er opp til kirurgen din å vurdere dette behovet.

Instrukser om oppfølgning, kontroller og aktivitetsnivå vil bli gitt av operatør ved utreise.

Dagene etter operasjon

Selv om alt fungerer bra er det klokt å holde seg rolig de første dagene. Dersom man blir akutt uvel eller svimmel så er det viktig å legge seg flatt ned og helst legge opp beina.

Generelt sett vil det være lurt å være noe tilbakeholden med spising det første døgnet etter at man kommer hjem, da man lett kan bli noe kvalm. Det er imidlertid viktig å få i seg nok veske. Man kan gjerne starte med noe lettfordøyelig mat.

Normalt aktivitetsnivå, men du skal unngå aktiviteter der det er stor risiko for direkte slag/støt mot hodet og nakke (for eksempel kampsport, fotball, håndball, alpint) de 3 første månedene etter operasjonen.

Behov for sykemelding

De fleste trenger 4-8 uker sykemelding etter en nakkeoperasjon.


"Folk forteller meg at jeg ser ut som et helt annerledes (nytt) menneske"

Kjell Gunnar Viste, Bergen

Les hele pasienthistorien

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.