Nakkeprolaps


Prolaps oppstår når kjernen (nukleus) i mellomvirvelskiven fragmenterer, ringen rundt skiven (anulus fibrosus) sprekker opp og biter av skiven presses ut og klemmer på nerveroten eller ryggmargen.

 

Kontakt oss for timebestilling

Volvat Majorstuen - tlf. 22 95 75 00
Volvat Bergen - tlf. 55 11 20 00

 

Man vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får prolaps eller slitasje i nakken. Flere ting kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker.  Arvelig disponering er nok den viktigste årsaken. Røyking øker også risikoen.

Smertekarakter

Nakkeprolaps og slitasje kan gi nakkesmerte som stråler ut i en eller begge armene. Man kan erfare variasjon i smerteintensitet alt etter hvilken stilling man holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen (såkalte nevrologiske utfall). Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket.

Av og til kan det være trykk mot selve ryggmargen noe som kan gi gangvansker og vannlatingsbesvær.

Operasjonsindikasjon

  • Akutte lammelser i over eller underekstremiteter.
  • Alvorlige smerter og nedsatt funksjon som følge av smertene.
  • Symptomvarighet mer enn 6 uker uten tegn til bedring.
  • Hyppige episoder med nakkesmerte strålende ned i arm -  som forårsaker gjentagende sykmeldingsbehov

Det må være samsvar mellom symptomene, dvs. smerteutstråling og det man finner  ved MR - undersøkelse av nakken. Operasjon er sjelden indisert dersom nakkesmerter er det overveiende symptomet.

Et nakkeprolaps trenger ikke alltid operasjon. 60-70% blir bedre innen 3 mnd. uten operasjon. I løpet av ett år vil mange prolaps gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før.

Operasjonsmetoden er et lite snitt i huden. Man åpner mellom muskelfibrene og fjerner prolapsvevet. Samtidig fjernes løse vevsbiter inne i skiven. Under operasjonen bruker kirurgen lupe, eller mikroskop med egen lyskilde ned i et lite operasjonsfelt. Dette gir mindre disseksjon og arrvev.

Over 90 % av pasientene opplever umiddelbar smertelindring, særlig for den utstrålende smerten. I 10 års perspektiv opplever om lag 80 % varig bedring av tilstanden. Risiko for skade påført under operasjonen er liten; <1 %.  Om lag 10 % vil oppleve at operasjonen ikke har varig effekt.

NB! Ved lammelse i armen bør du undersøkes og behandles inne 24 timer for å unngå varige skader. Dette er svært alvorlige symptom.

 

Timebestilling pr telefon
tlf. 22 95 76 22 (Oslo) og 55 11 20 00 (Bergen)

Eller på web:

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Bergen - Avd. Ulriksdal