Legeattest

Legeattest eller legeerklæring er en erklæring fra en autorisert lege om et medisinsk forhold som kan gi en person spesielle rettigheter, enten som bevis på at personen møter helsekravene til et sertifikat, eller som bekreftelse på en tilstand eller sykdom som gir rett på dispensasjon.

Det skal alltid fremgå av en legeattest hva attesten skal brukes til.

Volvat sine leger og spesialister har lang erfaring med å vurdere kriteriene for ulike legeattester og -erklæringer og har kort ventetid både for utredning, behandling og dokumentasjon.

Det finnes mange ulike attester, men de fleste krever en egenerklæring og innebærer en konsultasjon med klinisk undersøkelse og eventuelt relevante prøver.

Offshoreattest

Alle som arbeider offshore på en oljeplattform eller innenfor petroleumsbransjen, trenger en gyldig offshoreattest. Dette er en attest legen skriver etter å ha undersøkt at du har god nok helse til å oppholde deg på en plattform og er frisk nok til å utføre de oppgavene de har. Dette er for å sikre at du ikke vil kunne komme til å utgjøre en fare for din egen eller andres helse og sikkerhet.

Volvat har autoriserte petroleumsleger som har myndighet til å utstede offshoreattest, ofte med kort ventetid.

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Sjømannsattest

Nordmenn som arbeider på skip eller trålere må kunne fremvise en sjømannsattest, som er en legeerklæring som sier at du har god nok helse til å utføre jobben din til sjøs og at du ikke er en trussel for sikkerheten om bord. En sjømannsattest er som oftest gyldig i 2 år.

Volvat har autoriserte sjømannsleger som har myndighet til å utstede sjømannsattest, ofte med kort ventetid.

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Dykkerattest

Det finnes ulike dykkerattester til ulike formål, avhengig av om du er en hobby- og fritidsdykker eller yrkesdykker i militære eller offshore-bransjen. De fleste må gjennomgå en årlig generell helsesjekk for å bekrefte at det er medisinsk forsvarlig å fortsette å dykke, men noen dykkerskoler og arbeidsgivere stiller ekstra strenge krav til sjekk av blant annet lunger og hjerte.

Volvat har autoriserte dykkerleger som har myndighet til å utstede sjømannsattest, ofte med kort ventetid.

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Flymedisin

Flylege gjennomfører undersøkelser og seleksjonsmedisinske vurderinger av yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere. Spesialist og videreutdanningen av flylegen vil avgjøre hvilke klasser legen kan utstede attester for.

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Flyattest (legerklæring for reiser)

I noen tilfeller krever flyselskaper at reisende fremviser en legeerklæring på at de er skikket til å fly, en såkalt «Fit to Fly»-attest. Som oftest gjelder dette gravide i siste del av svangerskapet (fra uke 28), men også barn med synlige vannkopper kan nektes adgang i flyet uten legeattest som forsikrer at det er det er trygt.

Eldre med alvorlig hjerte- og lungesykdom, eller personer som ønsker å ta med seg medisinske apparater om bord bør også ha med seg et skriv fra legen for sikkerhets skyld.

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Andre attester

Det er også mulighet til å få utstedt attester i forbindelse med søknad om opptak til politihøyskolen eller brann og redningsvesen. Vi kan også bistå med hjelp med andre attester i forhold til utdannelse eller jobb i utlandet.

Helseattest i forbindelse med førerkort:

Det er ikke bare eldre over 75 år som behøver en helseattest for å få beholde førerkortet.

 • Sløvende medisiner
  Personer som går på medisiner som kan påvirke kjøreevnen, må kunne fremvise en legeattest på at de er regnet som trygge sjåfører. Dette kan gjelde alt fra sterke smertestillende eller muskelavslappende medisiner til beroligende tabletter mot angst og sovepiller. En generell regel er at om du går på tabletter med rød trekant og ønsker å kjøre bil, bør du ta en tur til legen og få en medisinsk vurdering.

 • Søvnproblemer
  Personer som sovner bak rattet er ofte årsak til bilulykker, og personer med kronisk eller alvorlig søvnmangel kan derfor regnes som en trafikkrisiko. Pasienter med søvnapné eller narkolepsi kan måtte bli vurdert med tanke på retten til å få eller beholde førerkortet. Dette gjøres enten hos fastlegen eller hos en spesialist, for eksempel en nevrolog.

 • Diabetes
  Noen personer med diabetes kan miste bevisstheten dersom de plutselig får for lavt blodsukker (hypoglykemi), og disse må følges opp nøye av en erfaren lege, som fortløpende kan vurderer hvorvidt det er personlig at personen kjører bil.

 • Lungesykdommer
  Pasienter med alvorlig grad av KOLS/astma eller andre typer lungesykdommer som kan påvirke inntaket av surstoff og oksygen, kan oppleve at oppmerksomheten i trafikken påvirkes. Denne pasientgruppen bør følges opp tett av leger eller spesialister som kan vurdere den medisinske egnetheten til å styre en bil.

 • Demens
  Gode kognitive funksjoner er en forutsetning for å kjøre trygt i trafikken. Dersom det er mistanke om forvirring i slik grad at det kan påvirke kjøreevnen, skal pasienten henvises til en spesialist som kan utføre kognitive og nevrologiske tester for å kartlegge hvorvidt personen oppfyller helsekravene for å inneha førerkort. Legen kan også bestille en kjørevurdering fra fylkesmannen, som vurderer situasjonen i praksis slik som ved ordinær oppkjøring.

 • Psykiske lidelser
  Personer som sliter med alvorlige psykiske lidelser som kan påvirke virkelighetsoppfatningen, slik som schizofreni og psykoseproblematikk, kan bli bedt om å fremvise en legeattest som erklærer at de er skikket til å føre bil. Personer med diagnoser slik som ADHD eller bipolar lidelse vil stort sett alltid oppfylle helsekravene, med mindre personen har alvorlige atferdsvansker eller voldelige tendenser.

Bestill time for legeattest

Bestilling gjøres per telefon, kontakt ditt Volvat-senter

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.