Kirurgi

Våre spesialister utreder og behandler dine lidelser innenfor de fleste fagområder. Mange velger også å komme for regelmessige rutinekontroller og andre forebyggende tjenester, spesielt aktuelt hos gynekolog og urolog.

Ved sykehusenhetene våre har vi operasjonsstuer, postoperativ avdeling og sengeposter med enerom for pasienter som overnatter etter operasjon når det er nødvendig.