Barn, syn og skjeling

"Amblyopi hos de aller fleste barn kan behandles om det oppdages tidlig. Ikke vent, sjekk synet til barna!"

- lege Helgi David Bjørnsson

Barns syn er under stadig utvikling

Når man er født har hjernen en store mengder nerveceller som kobles til øyne og utvikles videre for å oppnå skarpsyn. For at hjernen skal klare å dette må den bli stimulert med et klart bilde fra begge øyne. Får hjernen ikke denne stimulasjonen hindrer det utviklingen av synet. Forskning viser at denne utviklingen varer fra fødsel til 8 årsalder og er mest kritisk i de første 18 månedene.

Skjeling, overlangsynthet eller andre årsaker til uklart syn på et eller begge øyne kan medføre varig - og ofte betydelig - redusert syn. Dette skyldes manglende utvikling på synsbaner i hjernen og kalles på fagspråket "amblyopi".

Forskning viser at 1-4% av den voksne befolkningen er amblyop, dvs. varig nedsatt syn. Dette oppdages vanligvis de første leveårene ved kontroll på helsestasjonen. Jo tidligere dette oppdages og blir behandlet desto bedre er forutsetning for utvikling av normalt syn.

​Ved skjeling "bommer" et av øynene på målet

For å unngå dobbeltsyn undertrykker hjernen synsimpulsene fra øyet som skjeler. Dette medfører at den delen av hjernen som har til oppgave å bearbeide impulsene fra det skjelende øyet, ikke utvikler seg normalt og barnet utvikler amblyopi.

I noen tilfeller - dersom øynene i utgangspunktet ser like godt - kan det hende at det varierer hvilket øye som fikserer korrekt, og hvilket øye som skjeler. I en slik situasjon vil det ikke utvikle seg amblyopi.

Skjeling

Sjekk synet så tidlig som mulig

Skal synet utvikle seg normalt, er det viktig å oppdage skjeling og et eventuelt brillebehov så tidlig som mulig.

Hva er skjeling?

Skjeling oppstår når de to øynene ikke retter seg mot det samme punktet. Skjelingen kan være utover, innover, oppover eller nedover. Hvor stor skjelingen er og om tilstanden er tilstede hele tiden (manifest) eller kommer og går (intermitterende) kan også variere. 

​Behandling av skjeling gir best resultater dersom den iverksettes tidlig

Skjelebehandling har som formål å unngå svekket syn på det skjelende øyet. Det vil også ofte være aktuelt med Botulinumtoksin behandling eller operere for å rette opp det skjelende øyet.

Behandlingen består i å rette opp eventuelle brytningsfeil som medfører uklart syn, og å dekke til øyet som ikke skjeler med en lapp i tilmålt tid daglig - såkalt "okklusjonsbehandling" eller "lappebehandling". Det er svært viktig at behandlingen styres av øyelegen. For lite okklusjon gir ikke ønsket effekt, for mye kan i verste fall gjøre at også det beste øyet utvikler amblyopi.

Lappebehandlingen tvinger hjernen til igjen å benytte seg av impulsene fra øyet den hadde "skrudd av", og utviklingen av de aktuelle synsområdene i hjernen vil ta seg opp igjen. Jo tidligere man kommer i gang med lappebehandling, jo bedre blir som regel sluttresultatet.

Botulinumtoksin har en muskelrelakserende effekt som varer i 2-3 måneder. Ved botulinumtoksin behandling prøver man å rette skjelingen med å gi injeksjon i utvalgte muskler. Dette fører til midlertidig svekkelse av musklene som kan føre til at øyne blir rettstilte og i visse tilfeller blir dette til en varig effekt. Behandlingen kan også være nyttig til dem som plages av dobbeltsyn etter lammelse av en øyemuskel.

Ved operasjon for skjeling justerer man lengden på musklene som beveger øyeeplet, slik at øynene peker i samme retning. Hos noen vil dette kunne bedre samsynet. I tillegg oppnår man bedring av blikkontakt med andre - som mange som skjeler opplever som problematisk.

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.