Pterygium

Hva er pterygium?

Et pterygium er innvekst av et fibrovaskulært subepitelialt degenerativt konjunktivalt vev inn over kornea. Årsaken er ikke helt kjent, men det oppstår oftest hos pasienter som bor i varme områder og kan være en respons på kronisk tørrhet og eksponering for UV-lys.

Vanligste symptomer er rødhet, irritasjon og endret utseende av det aktuelle øyet. Synsreduksjon er mindre vanlig. Når pasienter søker behandling er symptomene vanligvis betydelige og til plage i hverdagen.

Synet kan bli påvirket om bindevevet vokser for nært den sentral optiske sonen på hornhinnen. I tillegg vil bindevevet trekke på hornhinna og indusere hornhinneskjevet (astigmatisme).

Grad av innvekst

Et pterygium som strekker seg mer enn et par millimeter inn over kornea kan indusere astigmatisme og dermed føre til synsreduksjon. Dette er vanskelig å oppdage tidlig pga. godt syn på det ikke-affiserte øyet og at astigmatismen (hornhinneskjevhet) er liten initialt og utvikler seg gradvis.

Pterygium kan deles inn i type 1-3 basert på størrelse:

  • Type 1 strekker seg mindre enn 2 millimeter inn over kornea.
  • Type 2 involverer inntil 4 millimeter av kornea.
  • Type 3 invaderer mer enn 4 millimeter av kornea og involverer synsaksen.

Med et pterygium som strekker seg 2,5 millimeter inn over kornea og med irritasjonsplager som ikke har blitt bedre tross bruk av øyesalve kan kirurgi forsvares. Hvis en ikke tilbys operasjon bør man som et minimum følges med regelmessige kontroller hver 3.måned med måling av innvekst over kornea, visus, biometri eller korneal topografi for å oppdage begynnende astigmatisme.

Behandling

Medisinsk behandling er symptomatisk og stopper ikke progresjon eller får et pterygium til å gå i regress.

Det er ingen klar konsensus i fagmiljøet vedrørende optimal medisinsk eller kirurgisk behandling av tilstanden, men tradisjonelt har kirurgi vært indisert ved type 2 og 3 lesjoner hvor det er betydelig okulær irritasjon som ikke lindres ved medisinsk behandling. Absolutte kriterier inkluderer indusert astigmatisme med synsreduksjon, affeksjon av synsaksen, dokumentert truende vekst av pterygiet eller restriksjon av øyets bevegelser.

Man må alltid ha i bakhodet at et pterygium kan residivere etter operasjon hvilket betyr at man bør avstå fra kirurgi ved små lesjoner, mindre/sjeldne irritasjonsplager eller av kosmetisk årsak alene.

Avhengig av graden av pterygium kan det være anbefalt å transplantere konjunktivalt vev til det affekterte området. Dette har vist seg å være det beste måten å redusere eventuelle tilbakeveksten. Selv om den fjernes, er det sjanse for at den kommer tilbake.

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.