Fra denne uken kan Volvat tilby NIPT-test til gravide kvinner

Helsedirektoratet har godkjent Volvat Medisinske Senter på Majorstuen som tilbyder av NIPT. Det betyr at alle gravide kvinner nå kan få utført NIPT i Norge. På Volvat får kvinnene veiledning, støtte og oppfølging av medisinsk ekspertise, både før, under og etter testen.

11.08.2021

NIPT er en enkel blodprøve fra mor som gjør det mulig å analysere fosterets DNA for å avdekke eventuelle kromosomavvik. Testen har i mange år vært tillatt å utføre i andre nordiske land. Mange norske kvinner har derfor valgt å reise til andre land for å ta testen der. Det er derfor gledelig at testen endelig kan gjøres i Norge.

- Det er viktig at kvinnene som ønsker denne testen slipper å reise til utlandet. Det gir oss en helt annen mulighet for nær veiledning, støtte og oppfølging i spørsmål som kan være krevende, sier Jens-Christian Dolva, medisinsk direktør i Volvat Medisinske Senter.

Testen er helt uten risiko, både for mor og fosteret. For mange vil testen gi en god trygghet gjennom svangerskapet, mens andre kan bli stilt ovenfor vanskelige vurderinger.  Tilbudet ved Volvat gir en tett og nær oppfølging av hver enkelt kvinne og deres nærmeste, uansett testresultat.

- Det er viktig for oss å ivareta kvinnene og resten av familien på en god måte når de velger å gjennomføre en NIPT. Vårt team er derfor satt sammen av helsepersonell trent for nettopp dette, slik at vi kan følge opp den gravide og deres partnere best mulig, sier Dolva.  

Volvats NIPT-tilbud inkluderer ultralyd og test, samt oppfølging hos gynekolog og genetiker og samtaleterapeut ved behov. Testene gjennomføres i samarbeid med Unilabs som godkjent laboratorium for analyse av NIPT.

Følger opp Stortingets vedtak

Frem til nå har norske kvinner med forøket risiko, blitt henvist til fostervannsprøve for å avdekke kromosomavvik. I mai 2020 vedtok Stortinget å endre bioteknologiloven, slik at det blir tillatt å utføre NIPT-test i Norge for alle gravide kvinner.

Kvinner over 35 år, og alle med kjent risiko, får tilbud om NIPT-test ved offentlige sykehus. Kvinner under 35 år, uten kjent risiko, kan velge å ta NIPT-test hos godkjente private aktører mot egenbetaling.

Hva er NIPT

NIPT står for «non-invasive prenatal test». Det er en enkel blodprøve fra armen til den gravide. Den er trygg, gir ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort og gir sikre prøvesvar. Den er derfor førstevalget når man skal undersøke muligheten for kromosomavvik hos et foster. NIPT kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10. Dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser.

Hva er et kromosomavvik?

NIPT viser forekomsten av kromosomavvik trisomi 21, 18 og 13, som er de vanligste trisomiene som er forenlig med liv. Trisomi vil si at kromosomparene har 3 kromosomer istedenfor 2. Downs syndrom oppstår ved et ekstra kromosom 21. Mindre vanlige er Edwards syndrom som kommer av et ekstra kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er alvorlige syndromer, og gir normalt kortere enn ett års levetid.

Les mer om NIPT-test eller bestill time

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.