HMS-tjenester

Alle bedrifter plikter å drive HMS- arbeid, og mange bedrifter har ønske om- og nytte av å være tilknyttet spesifikk fagkompetanse innen HMS. Enkelte bransjer har lovbestemt krav om å være tilnyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

For mer informasjon, se: www.arbeidstilsynet.no

Volvat tilbyr helsetjenester, lovpålagt bedriftshelsetjeneste og mange HMS-tjenester.

Volvat tilbyr en rekke HMS-tjenester:

  • Arbeidsmedisin
  • Risikovurdering og kartlegging av arbeidsmiljø – fysisk og psykososialt
  • Ergonomikartlegging av arbeidsplasser
  • Stresskartlegging Rådgiving ved utarbeidelse av HMS planer
  • Rådgiving ved utarbeidelse av HMS planer
  • Informasjon, undervisning og rådgiving innen HMS- relaterte temaer
  • Sykefraværsarbeid / inkluderende arbeidsmiljø (IA)
  • Rådgiving innen rus- og avhengighetsproblematikk
  • AMU deltakelse

 

Tjenestene utføres etter behov av fysioterapeut, arbeidsmedisiner eller organisasjonspsykolog. Vi bistår både på organisasjonsnivå, og for den enkelte leder og ansatte.