Om bedriftshelse-tjenesten (BHT) hos Volvat

Om Volvat Bedriftshelsetjeneste (BHT)

For bedrifter med behov for en tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste

Volvat ønsker å være en samarbeidspartner for å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser i din bedrift. Volvat Bedrift er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste og er ISO 9001 sertifisert.

Volvat kan bidra med å utvikle og opprettholde sunne arbeidsmiljøforhold, med fokus på helsefremmende og forebyggende aktiviteter.

Vi tilbyr følgende kompetanse ; Arbeidsmedisiner/Bedriftsleger, Bedriftssykepleiere, Yrkeshygienikere, Bedriftsfysioterapeuter, Fysioterapeuter, Psykologer og Jordmor.

Volvat Bedrift kan bistå innenfor følgende områder

• Systematisk HMS- arbeid
• Ergonomi
• Sykefravær
• Arbeidsmiljøkartlegginger
• Yrkeshygiene
• Krisehåndtering og beredskap
• Konsulenttjenester innen arbeidspsykologi/ organisasjonsutvikling
• Akan
• Fysioterapi
• Kurs
• Arbeidsmedisinsk poliklinikk
• Attester

Avtaler

Avtalene oppfyller kravl Arbeidsmiljøloven § 3-3 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste, herunder § 13-2 og § 13-3.

Formålet i avtalen er å dekke behov for forskriftsmessig og helsefremmende bistand. Vi tilpasser avtalen ditt behov.

Volvat har erfaring og referanser innenfor alle bransjer.

Avtaler fra 3550,- per år

Få full kontroll over bedriftens lovpålagte HMS arbeid

Vi har utviklet Volvat HRM, en digital løsning som kan kombineres med alle avtaler. Passer for små og mellomstore virksomheter.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift