Manuellterapeut

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er fysioterapeuter som etter videreutdanning har spesialkompetanse i utredning og behandling av muskel- og skjelettplager.

Våre manuellterapeuter har særskilt kompetanse innen:

  • Idrettsskader
  • Hodepine og svimmelhet 
  • Nakke- og skuldersmerter
  • Ryggsmerter
  • Bekken- og hoftesmerter
  • Langvarige smertetilstander
  • Øresus
  • Kjevesmerter
  • Nervesmerter/smerter i ansikt, armer, bryst, ben, fot og hånd
  • Trykkbølgebehandling

Riktig diagnose er en forutsetning for effektive behandlingstiltak. En grundig undersøkelse vektlegges derfor ved første konsultasjon.

Manuellterapeuter har sykmeldings- og henvisningsrett til legespesialister og radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.).

Ved første konsultasjon er det satt av 60 minutter og for oppfølgingskonsultasjon er det satt av 40 minutter.

For idrettsutøvere

Våre manuellterapeuter er spesialister i idrettsfysioterapi og har avtale med Idrettens Helsesenter (IHS). Er du idrettsutøver med aktiv lisens betyr det at lisensforsikringen dekker utredning, behandling og oppfølging hos manuellterapeut på Volvat.