Fysioterapi ved underlivsplager

940x470-woman-002.jpg

Vår fysioterapeut med spesialkompetanse innen kvinnehelse tilbyr behandling av underlivssmerter, underlivsprolaps og inkontinensplager. Tilbudet er et samarbeid mellom fysioterapeuten og Volvats gynekologer.

Har du smerter i underlivet?

Mange kvinner opplever smerter og/eller stramme muskler i underlivet. Navn på slike plager er vestibulitt, vestibulodyni, vaginisme og dyspareuni. Selv om disse plagene er svært utbredt er det fremdeles manglende kunnskap om dem blant helsepersonell, og mange kvinner får dermed feil diagnose og feil behandling. Plager tilknyttet underlivet kan oppstå plutselig eller gradvis over tid.

Årsak til plagene kan være klart avgrenset, men er oftest sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Derfor bør behandlingen være helhetlig, og alltid individuelt tilpasset. 

Underlivssmerter skaper ofte utfordringer i intime relasjoner, noe som fører til ytterligere psykisk og emosjonell belastning for den det gjelder.

Vårt behandlingstilbud

Vår kvinnelige fysioterapeut har spesiell kompetanse på smerter og andre plager tilknyttet underlivet, og deres innvirkning på psyke, kropp og seksualitet.

Det er en fordel at du oppsøker gynekolog før du kommer til fysioterapeuten, for en medisinsk undersøkelse og rett diagnose. Fysioterapeuten følger opp med videre kartlegging av plagene dine og tilpasset behandling.

Behandlingen hos fysioterapeuten kan bestå av:

  • Bevisstgjøring og endring av pust, spenning, holdning og bevegelsesmønster gjennom praktisk arbeid med kroppen
  • Behandling av muskulatur og bindevev i bekkenet
  • Avspenning gjennom teknikker du lærer selv
  • Opplæring i øvelser for bekkenbunnen
  • Samtale og informasjon
  • Psykomotorisk fysioterapi der stress eller traume er årsak til plagene
  • Samtale og veiledning om seksualitet for deg og partneren din dersom du ønsker det

Antall behandlinger varierer ut fra den enkeltes unike utgangspunkt.

Inkontinens/underlivsprolaps

Inkontinens kan oppstå i alle faser av livet, på grunn av nedsatt styrke i
bekkenbunnsmuskulaturen og dårlige vaner i forbindelse med væskeinntak og vannlatning.

Underlivsprolaps kan oppstå etter fødsel eller annen belastning på bekkenbunns-muskulaturen.
Trening av bekkenbunnsmuskulaturen har vist å ha best effekt på disse tilstandene og er fri for negative bivirkninger.

Behandling av inkontinens/underlivsprolaps

Første konsultasjon hos fysioterapeut består av samtale og undersøkelse. Her undersøkes bl.a. evne til å stramme og slippe musklene i bekkenbunnen. Deretter gis det opplæring i hvordan trene bekkenbunnen. I tilfeller der det er vanskelig å få til treningen skikkelig, kan det være aktuelt å benytte behandlingshjelpemiddel som elektrostimulering av bekkenbunns-musklene for å oppnå best resultat. Pasienten følger et treningsprogram hjemme, og kommer til oppfølging etter 1-6 uker avhengig av behov.

Om fysioterapeuten

Marthe Schneider er Psykomotorisk fysioterapeut med spesialkompetanse på underlivsplager.

Hun har flere års erfaring med behandling av underlivssmerter og stressurininkontinens i Norge og utlandet. Spesiell erfaring med kvinner og menn som har et anstrengt forhold til underliv og seksualitet. Marthe tilbyr også seksualrådgivning for pasienter og deres partnere når dette er
ønskelig.