Psykomotorisk fysioterapi i Oslo

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform basert på erkjennelsen av at kroppen er en enhet der psyke og fysikk henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Opplevelser og erfaringer i livet setter sine spor i kroppen, og påvirker både pust, muskelspenninger og kroppsholdning.

Behandlingen

Behandlingen er en kombinasjon av samtale og kroppslig behandling, og kombinerer øvelser og bevisstgjøring av kroppen, strekk/grep på muskulatur.

Diagnoser kan være utmattelse, svimmelhet, spiseforstyrrelser, generell anspenthet, kort eller anstrengt pust, fibromyalgi, angst, ME, langvarig smerteproblematikk eller senfølger etter traume.

Behandlingsprosessen starter med en samtale etterfulgt av en grundig fysisk kartlegging.  

Våre behandlere samarbeider tett med leger og spesialister.