Psykomotorisk fysioterapi Oslo

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform basert på erkjennelsen av at kroppen er en enhet der psyke og fysikk henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Psykomotorisk fysioterapi ser på kroppen som en enhet. Psyke og fysikk henger sammen, og påvirker hverandre gjensidig.

Opplevelser og erfaringer i livet setter sine spor i kroppen, og påvirker både pust, muskelspenninger og søvn.

Psykomotorisk-behandling

Behandlingen er en kombinasjon av samtale og fysikalsk behandling. Terapeuten kombinerer øvelser og bevisstgjøring av kroppen, samt strekk/grep på muskulatur.

Diagnoser kan være fibromyalgi, utmattelse, svimmelhet, spiseforstyrrelser, muskelspenninger, pusteproblemer, søvnmangel, angst, ME, eller andre psykosomatiske smerter. Det kan også være senfølger etter traume.

Behandlingsprosessen starter med en samtale med en psykomotorisk terapeut, etterfulgt av en grundig fysisk kartlegging.

Våre erfarne terapeuter samarbeider tett med leger og spesialister.

Psykomotorisk fysioterapi

1 090,-

Pris uten ekstrakostnader

Psykomotorisk fysioterapi i Oslo tilbys på

Time hos
oss