ADHD-utredning hos psykolog og psykiater

Vi tilbyr fullstendig utredning, rask diagnose og medisinsk behandling og oppfølging for ADD og ADHD hos barn, ungdom og voksne.

Utredes av et tverrfaglig-team

ADHD-utredningen utføreres tverrfaglig gjennom et samarbeid mellom psykologer og psykiatere.

Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

Kartlegging før ADHD-utredning

Under den første konsultasjon kartlegger en psykolog evt. andre problemstillinger som vil kunne gjøre det vanskelig å gjennomføre en ADHD-utredning, aktuelle ADHD-symptomer og vurderer om det er indikasjoner for ytterligere utredning.

Hvis det etter samtalen besluttes at man skal gjennomføre en videre ADHD-utredning, fortsettes det med utfylling av en rekke spørreskjemaer, nevropsykologiske tester og strukturerte intervjuer for å fastsette en evt. diagnose.

Om utredningen

En ADHD utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD.

Obligatorisk konsultasjon hos psykiater

Hvis utredning hos psykolog viser at pasienten har en ADHD-diagnose overtar en psykiater vurderingen omkring medisinsk behandling.

Det er obligatorisk med 2 konsultasjoner hos psykiater før ansvaret for oppfølging av medisinering eventuelt kan overtas av fastlege.

Videre oppfølging hos psykolog

Det er også anbefalt å ha oppfølging hos psykologen etter oppstart av medisiner. Oppfølging består av skreddersydde tiltak og samtaler for deg, og det mulighet for å få dokumentert effekten av medisineringen ved ny testing.

ADHD-utredning uten henvisning og med kort ventetid, hos Volvat

På Volvat Medisinske Senter i Oslo får du time hos spesialister uten henvisning, med kort ventetid og det er mulighet for rask ADHD-utredning med medisinsk behandling av psykologer og psykiatere under samme tak!

Konsultasjon hos psykolog

1 800,-

Priseksempel fra Lillehammer, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

ADHD-utredning hos Volvat

Eksperter på ADHD

Vi tilbyrfullstendig utredning, medisinsk behandling og oppfølging for deg som lider av eller mistenker ADHD.

Tverrfaglig samarbeid

ADHD-utredningen utføreres tverrfaglig gjennom et samarbeid mellom dyktige psykologer og psykiatere.

Voksne og barn

Vi utreder pasienter i alle aldre. Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn».