Skadelege

Skadeavdelingen i Oslo består av erfarne skadeleger, dedikerte sykepleiere og fysio-/manuellterapeuter, som sikrer deg en tverrfaglig og god behandling