Priser for urologiske utredninger

Eksempel på totalpris for vanlige utredninger

Prisene gjelder for Oslo

Testikkel-sjekk Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 240,- 1 550,-
Ultralydundersøkelse 491,- 614,-
Urinflow-måling
Gjøres ved mistanke om urinveisinfeksjon
328,- 410,-
Totalpris 2 059,- 2 574,-

 

Prostata-sjekk Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 240,- 1 550,-
Urinflow-måling 328,- 410,-
Ultralydundersøkelse 860,- 1 075,-
Totalpris 2 428,- 3 035,-

 

Urinblæreplager Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 240,- 1 550,-
Urinflow-måling 328,- 410,-
Cystoskopoi ekstra 1 280,- 1 600,-
Totalpris 2 848,- 3 560,-