Priser for urologiske utredninger

Eksempel på totalpris for vanlige utredninger

Prisene gjelder for Oslo

Testikkel-sjekk Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 280,- 1 600,-
Ultralydundersøkelse 504,- 630,-
Urinflow-måling
Gjøres ved mistanke om urinveisinfeksjon
336,- 420,-
Totalpris 2 120,- 2 650,-

 

Prostata-sjekk Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 280,- 1 600,-
Urinflow-måling 336,- 420,-
Ultralydundersøkelse 888,- 1 110,-
Totalpris 2 504,- 3 130,-

 

Urinblæreplager Medlemspris Pris
Konsultasjonstime 1 280,- 1 600,-
Urinflow-måling 336,- 420,-
Cystoskopi ekstra 1 320,- 1 650,-
Totalpris 2 936,- 3 670,-

Time hos
oss