Strømreseksjon av små blæresvulster

TUR–B betyr Trans Uretral Reseksjon i Blæren. Det vil si at inngrepet i blæren foregår gjennom urinrøret.

Som oftest utføres TUR-B når vi skal fjerne en unormal utvekst fra blærens innside. Det kan også være aktuelt hvis det er slimhinne som er forandret og som man ønsker vevsprøve eller biopsi fra.

Vevet som fjernes sendes til undersøkelse for å fastslå om det er ondartede cancer celler eller benigne celler i det som fjernes.

Før operasjonen

Du må møte fastende operasjonsdagen. Du får et eget skriv om dette.

Operasjonen

Inngrepet foretas i narkose og du merker ingenting til at instrumenter føres inn gjennom urinrøret. Inngrepet kan ta rundt en halv time. Under inngrepet blir vevsbitene som er fjernet skyllet ut og samlet opp til histologisk undersøkelse. Ofte blir det lagt inn et kateter med flere kanaler, slik at det er mulig å skylle blæren etterpå. Det er alltid en viss blødning fra sårhulen etter inngrepet. Vanligvis fjernes skyllingen etter noen timer.

Etter operasjonen

Før hjemreisen blir kateteret fjernet og da er urinen oftest rimelig klar. Men småblødninger i dagene som kommer, og opptil et par uker kan skje, fordi det kan løsne små skorper fra såret i blæren. Av denne grunn bør man unngå fysisk aktivitet de første 2 ukene. Det er viktig å drikke rikelig etter at kateteret fjernes, slik at man får en viss grad av naturlig gjennomskylling av blæren.

Komplikasjoner er sjeldne, men dreier seg som oftest om blødning. I de fleste tilfellene kommer den mens man er innlagt. Dette kan av og til føre til at blæren må skylles. Man kan også ha følelsen av litt hyppig vannlating etter inngrepet. Man kan få medikamenter både mot det og for å forebygge infeksjon.

Som oftest vil det være aktuelt med kontroller etter en TUR-B. Hvor snart og hvor ofte man skal kontrolleres, vil avhenge av den diagnosen som foreligger.

Dersom det oppstår blødning eller noe annet som du oppfatter som unormalt, bør du ta kontakt med urologisk avdeling.

Konsultasjon

2 540,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge urolog hos Volvat?

Erfarne spesialister

Våre dyktige og erfarne urologer utreder og behandler både kvinner og menn for de fleste lidelser i urinveier og genitalier. 

Alle urologiske plager

Vi kan tilby alt fra utredning av benigne lidelser, og mindre kirurgisk inngrep som sterilisering og operasjon av trang forhud, til avansert utredning av kreftsykdom i urinveiene og større urologisk kirurgi i full narkose.

Tilpasset deg

Tegn på urinveisinfeksjon og bekkenbunnsplager kan utvikle seg ulikt fra person til person – derfor tolker vi symptomer innenfor dine personlige rammer og tilpasser behandling deretter.