Fedme og hjerte­sykdommer

Overvekt og fedme øker risikoen for hjertesykdommer som hjerteinfarkt og trange blodårer. I tillegg øker risikoen for andre plager som diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol som er medvirkende faktorer til hjerteinfarkt. Jf. Folkehelseinstituttet er flertallet av voksne mennesker i Norge overvektige.

 

23.09.2022

Trange blodårer og hjerteinfarkt

Den vanligste årsaken til hjerteinfarkt er åreforkalkning av koronararteriene, hjertets arteriesystem som frakter blod til hjertemuskulaturen. Åreforkalkning fører til innsnevring av blodårene som kan hemme blodstrømmen til hjertet.

Sannsynligheten for åreforkalkning og hjerteinfarkt øker ved forekomsten av ulike risikofaktorer som forbindes med overvekt. Tre av de vanligste risikofaktorene er høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes.

Høyt blodtrykk

Ved overvekt øker også risikoen for høyt blodtrykk. Når blodet strømmer gjennom blodårene, påfører det et trykk mot veggen i blodkarene. Dette er blodtrykket, og det blir påvirket av hvor store mengder blod hjertet ditt pumper.

Overvektige trenger mer blod for å forsyne vitale organer med nok oksygen og næringsstoffer, og derfor vil det oppstå et høyere trykk for å kunne frakte blodet i kroppen. Når blodtrykket øker, kan det over tid skade arteriene og forårsake forkalkning i årene.

Høyt blodtrykk kan holdes under kontroll med livsstilsendringer og blodstrykksenkende medisiner.

Høyt kolesterol

Overvekt øker nivået av LDL-kolesterol («low desnsity lipoprotein») i blodet og betegnes som det farlige kolesterolet. Det kan medføre avleiringer i åreveggen, som kan bidra til trange blodårer og hemme blodstrømmen til hjertet. LDL-kolesterol kan også påvirke det gode kolesterolet, såkalt HDL-kolesterol («high density lipopritein»).

Det gode kolesterolet kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer ved at det transporterer kolesterol fra blodårene til leveren for omdannelse, for å unngå avleiringer.

Diabetes

Det er en tydelig sammenheng mellom overvekt eller fedme og forekomst av diabetes type 2, uansett alder. Dette er fordi overvekt/fedme ofte medfører insulinresistens som vil si at kroppen har nedsatt funksjon av hormonet insulin, og kan dermed ikke regulere sukkeromsetningen i kroppen. Nedsatt funksjon av hormonet insulin gir høyt blodsukker og er sentralt i utviklingen av diabetes type 2.

Over tid kan høyt blodsukker skade ulike organer i kroppen som hjertet og øke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Reduser risikoen for hjertesykdommer

Du kan redusere mulighetene for å utvikle hjertesykdommer gjennom vektnedgang og livsstilsendringer. Trening og et variert kosthold er de viktigste hjelpemidlene vi har når vi skal kontrollere vekten.

Dersom du sliter med alvorlig fedme, vil det imidlertid ikke alltid være nok å endre på livsstilen alene for å oppnå en stabil og sunn vekt. Da kan det være aktuelt å gjennomgå en slankeoperasjon. For å bli vurdert som kandidat til slankeoperasjon bør BMI være over 30. Finn din BMI med vår BMI-kalkulator.

En slankeoperasjon er trygg og effektiv, og kan hjelpe personer med sykelig overvekt oppnå varige forbedringer i livskvaliteten. 

Det er den mest effektive og best dokumenterte behandlingen av overvekt/fedme og fører til varig vekttap med forbedret livskvalitet, samt bedring av fedmerelaterte tilleggssykdommer.

Les mer om slankeoperajson hos Volvat

Kilde: Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten 2017

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.