Økning av diabetes type 2 – hva er årsaken?

Overvektige har betraktelig mer økt risiko for å utvikle diabetes type 2, enn normalvektige. Les mer om faresignaler og symptomer du bør være oppmerksom på her.

13.09.2022

Diabetes type 2 og overvekt

Hovedårsaken til diabetes type 2 er fedme eller overvekt, ofte i kombinasjon med arvelige komponenter.

Hvert år utvikler over 14.000 nordmenn diabetes type 2. På verdensbasis regner vi med at ca. 422 millioner mennesker har diabetes, og tallene stiger raskt. Tilsvarende kan ca. 1,5 millioner dødsfall relateres til diabetes hvert år.

Dessverre er fedme også stadig økende i Norge. I følge Folkehelserapporten fra nov. 2017 har ca. 1 av 4 kvinner og menn mellom 40-49 år fedme, og den største andelen av voksne nordmenn i dag er enten overvektige eller har fedme.

Økende fedme gjør igjen at diabetes type 2 øker i befolkningen. Her får du oversikt over sammenhengen mellom diabetes og overvekt, samt hva du kan gjøre for å forebygge følgesykdommer.

Hvorfor får overvektige diabetes?

Det er en tydelig sammenheng mellom overvekt eller fedme og forekomst av diabetes type 2, uansett alder. Faktisk har omtrent 70 prosent av de med diabetes type 2 overvekt eller fedme. Det vil si at de har en kroppsmasseindeks over 25 og opp til 30. Det er spesielt magefett som regnes som det mest helseskadelige. Dersom midjen din er bredere enn 94 cm som mann eller 80 cm som kvinne, øker risikoen din for å utvikle diabetes og følgesykdommer.

Det er ennå ikke helt klarlagt hvorfor overvekt og fedme er en så viktig faktor i utviklingen av diabetes type 2, men insulinresistens i lever, muskel og fettvev er sannsynligvis av stor betydning. I tillegg kan det se ut som at overvekt og fedme gjør bukspyttkjertelen mindre følsom for høye blodsukkerverdier.

Insulinresistens vil si at kroppen har nedsatt funksjon av hormonet insulin, og ikke kan regulere sukkeromsetningen i kroppen. Nedsatt funksjon av hormonet insulin gir høyt blodsukker og er sentralt i utviklingen av diabetes type 2.

Over tid kan høyt blodsukker skade ulike organer i kroppen som hjertet, og øke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Symptomer

Symptomene ved diabetes type 2 utvikler seg ofte gradvis, i motsetning til diabetes type 1 hvor symptomene gjerne oppstår mer akutt.

Her er symptomene du bør være oppmerksom på:

 • Økt tørste
 • Nedstemthet
 • Trøtthet og slapphet – økt behov for søvn
 • Tisser mer enn vanlig
 • Hyppigere infeksjoner, sår som gror sakte
 • Uklart syn

Dersom du har flere av disse symptomene bør du oppsøke legehjelp for måling av langtidsblodsukker og videre utredning, slik at du kan unngå alvorlige komplikasjoner av diabetes som syreforgiftning og andre tilstander senere i livet.

Hva kan du gjøre selv – endring av levevaner

Vektreduksjon og innføring av sunne levevaner kan ha god effekt på blodsukkeret ditt, og være med på å bremse utviklingen av diabetes. Noen kan til og med oppleve såkalt remisjon ved vektnedgang og en sunn livsstil, som vil si at blodsukkeret holder seg såpass stabilt at du kan bli symptomfri, men sykdommen kan fortsatt komme tilbake.

Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er en vesentlig del av behandlingen mot diabetes type 2, og reduserer risikoen for senskader og behovet for medisiner betydelig.

Generelt er det viktig å være oppmerksom på hva og hvor mye man spiser. Ved livsstilssykdommer som diabetes type 2, vil det være betydelig viktigere å passe på at maten vi får i oss holder blodsukkeret stabilt og ikke påvirker kolesterolet og blodtrykket vårt negativt.

Fysisk aktivitet ved diabetes type 2

 • Moderat til høy intensitet på trening
 • Hold deg i aktivitet minst 150 minutter i uken, fordelt over minst tre dager
 • Unngå to dager på rad uten noe fysisk aktivitet
 • Innfør to-tre styrkeøkter i uka i tillegg til de 150 minuttene aktivitet
 • Kombinasjon av styrketrening og kondisjonstrening gir best effekt

Endring av levevaner vil kreve en god del innsats og ofte mye kunnskap om sykdommen. Spør legen din om veiledning eller henvisning til en ernæringsfysiolog som kan hjelpe deg med oppsett av et variert kosthold, og råd om en aktiv livsstil.

Dersom du er i faresonen for å utvikle diabetes type 2 eller mistenker symptomer, ta kontakt med fastlegen din og spør om å sjekke langtidsblodsukkeret ditt.

Slankeoperasjon kan reversere diabetes type 2

Slankeoperasjon er svært effektivt for behandling av diabetes type 2 for overvektige.

Tilstanden kan bedres betydelig, eller endog gå helt tilbake, etter kirurgi.

Slankeoperasjon blir som regel kun vurdert for de med en BMI som overstiger 35, når andre behandlingsmetoder ikke har fungert tidligere. Men det er en klar internasjonal enighet om å tilby eller anbefale denne behandlingen til pasienter med BMI lavere enn den vanlig aksepterte nedre grensen og samtidig diabetes, på grunn av den meget gunstige effekten nettopp overvektskirurgi har på tilstanden.

De som har vært plaget av alvorlig diabetes lenge, kan ha problemer med å reversere sykdommen til tross for betydelig vektnedgang på egenhånd. Slankeoperasjon øker dine muligheter for varig vektreduksjon, remisjon av diabetes og bedre kontroll over sykdommen.

Les mer om slankeoperajson hos Volvat

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.