Hva er de vanligste symptomene på korona?

Har du symptomer som hoste, feber eller muskelsmerter? Lurer du på om du kan være smittet av korona? I denne artikkelen lærer du hvilke symptomer som er vanligst ved korona, og hva du bør gjøre dersom du blir syk.

13.11.2020

Hva er de vanligste symptomene på korona?

Flere av de vanligste symptomene på korona, er også vanlige ved forkjølelse og influensa. Mange får feber, hoste, hodepine og nedsatt lukt- og smakssans. Noen får muskelverk og føler seg slappe. Etter hvert er det noen som utvikler tungpustethet.

Kan jeg være smittet uten å ha symptomer?

Koronavirus fører til luftveisinfeksjon, og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom. Noen personer kan være smittet uten å utvikle symptomer i det hele tatt, dette gjelder gjerne barn og unge voksne.

Det er ennå usikkert hvorvidt personer uten symptomer kan smitte andre og spre sykdommen.

Hvordan ser et typisk sykdomsforløp ut?

De som blir syke, får vanligvis først symptomer i øvre luftveier (vond hals, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Man kan dele inn de typiske forløpene slik:

  • Mildt forløp: dette gjelder de fleste som blir syke. Symptomene går over i løpet av 7-14 dager, og de færreste har behov for behandling fra helsevesenet.

  • Moderat forløp: etter noen dager med milde symptomer, får noen lungebetennelse med tung pust, økende hoste og stigende feber. En del må legges inn på sykehus, og røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse.

  • Alvorlig forløp: disse personene har de samme symptomene som ved moderat forløp, men har i tillegg behov for intensivbehandling på sykehus. Symptomene kan vare i 3-6 uker. Man kan se ulike komplikasjoner hos disse pasientene, blant annet lungeskader, hjertesykdom og koagulasjonsforstyrrelser. Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

Har du symptomer som hoste, feber, vond hals, tung pust eller magesmerter?

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg om man opplever symptomer på luftveisinfeksjon. Om du er usikker på hva du bør gjøre, er vi der for deg.

Hos Volvat i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Drammen hjelper vi deg i godt tilrettelagte og trygge omgivelser på Volvat Luftveisklinikk. Våre leger er utstyrt med fullt smittevern, slik at det er trygt for både de med og uten smitte å komme til oss.

Vi tar imot barn og voksne med alle slags plager, og tester deg for korona om det er behov for det. Vi holder åpent alle dager, og har kort ventetid.

Kilder: nhi.no, fhi.no

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.