Injeksjons­behandling med blodspinnings­teknikk (PRP og APS)

- En enkel og effektiv behandling ved slitasjeskader i ledd og sener

09.11.2018  |  Oppdatert: 22.01.2019

Slitasje i ledd (artrose) er en svært utbredt tilstand som rammer en stor andel av befolkningen over 50 år. Hvis leddet er helt nedslitt, er en leddprotese ofte den beste løsningen, og resultatene ved protese-operasjoner er generelt gode. Men mange pasienter har lette til moderate slitasjeforandringer, og protese kan være uaktuelt.

Et alternativ til kirurgi

Større vitenskapelige studier har vist at kikkhullskirurgi gir dårlige resultater, og dette gjøres derfor nå i mye mindre grad enn tidligere. Fysioterapi og betennelsesdempende medikamenter er det som ofte tilbys, og dette kan være til god hjelp.

Injeksjonsbehandling: En velprøvd metode

Injeksjonsbehandling har vært brukt i en årrekke. Kortison brukes fortsatt en del, men som behandlingsalternativ ved en slitasjetilstand i mye mindre grad blant ortopeder enn tidligere. Hyaluronsyre har vært brukt siden 90-tallet, og er fortsatt aktuelt hos noen pasienter.

Tilbudet gis ikke ved offentlige sykehus

På flere av sentrene våre tilbyr vi injeksjon med PRP eller APS ved slitasje (artrose) i ledd og ved kroniske senelidelser.

Injeksjonsbehandling med PRP og APS hos Volvat: Ove K. Austgulen, Jonas Bjørdal, Tomas Eriksen og Erik A. Rosenlund
Fra venstre: Ove K. Austgulen, Jonas Bjørdal, Tomas Eriksen, Erik A. Rosenlund

Behandling med blodspinning av amerikanske fotballspillere

Injeksjonsbehandling med blodspinningsprodukter har vært brukt innen hjertekirurgi og av kjeveortopeder, men skjøt for alvor fart i 2009 da to amerikanske fotballspillere fikk denne behandlingen i forbindelse med Superbowl.

Senere er behandlingen blitt brukt ved en rekke skader og kroniske tilstander i sener, muskelvev og ledd.

Behandling med platerikt plasma (PRP)

Behandlingen består i å tappe blod som ved en vanlig blodprøve, men det tas ut et større volum blod. Hvis det dreier seg om et kneledd- ca 54 ml.

Blodet blir så sentrifugert i en spesialbeholder, og dette skiller blodserum fra røde blodlegemer og PRP- platerikt plasma.

PRP er rikt på vekstfaktorer, betennelsesdempende proteiner og blodplater, og dette blir så injisert tilbake der det måtte foreligge en aktuell skade.

APS tilfredstillende for 70% av pasientene

APS er en videreutvikling av PRP der man sentrifugerer PRP en gang til sammen med noe små plastkuler. Dette gir en svært høy konsentrasjon av betennelsesdempende proteiner i væsken som injiseres i leddet. Virkningsmekanismen til PRP og APS er å stimulere kroppen til nydannelse av eget vev og å blokkere betennelsesprosessen.

2- og 3-årsresultater i nylig publiserte studier med APS viser at 70% av pasientene får et tilfredsstillende resultat.

Blodspinning, blodspinningssteknikk, APS (ortopedi)
Kneledd, ortoped, injeksjonsbehandling, PRS, APS

 

Nye bruksområder for PRP: Heling av brudd

I tillegg til slitte ledd og akutte og kroniske senelidelser kan PRP også brukes til å få brudd til å gro hurtigere, å få vanskelige sår til å gro- man finner i det hele tatt stadig nye bruksområder.

Behandling av kneledd vanligst

Kneleddet er det vanligste leddet vi behandler. Vi regner at 60-70% har god effekt av behandlingen ved lett til moderat slitasje. Ved betydelig grad av artrose med helt nedslitt brusk er som tidligere nevnt protese det beste alternativet.

Starter alltid med undersøkelse hos ortoped 

Behandlingen av disse ulike tilstandene må alltid individualiseres, og undersøkelse hos ortoped er alltid nødvendig først for å velge den behandlingsmetoden som er best egnet akkurat for den lidelsen som pasienten presenterer. I denne sammenheng ber vi om at det tas med relevant medisinsk informasjon, og røntgen eller MR-bilder hvis dette er aktuelt.

Bevegelighet og effekt etter behandling

Etter injeksjonen kan man gå og bevege seg normalt, og det er sjelden aktuelt med sykmelding. Man bør være litt forsiktig med trening og fysisk aktivitet de første 14 dagene etter injeksjonen.

Effekten merker man etter 2-8 uker, hos noen raskere, men hos enkelte pasienter kan det ta 3 mnd. Først etter 3 -4 mnd kan man si om behandlingen har hjulpet eller ei.

Mer om behandling med platerikt plasma (PRP)

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.