Færre oppdaget tarmkreft under koronapandemien

Myndighetene anbefaler å screene alle personer over en viss alder for å oppdage en eventuell kreftsykdom i et tidlig stadium. Et offentlig screeningprogram er ikke implementert ennå.

Jonas Koch - Gastroenterolog

01.07.2021

Nedgang i rapporterte krefttilfeller etter nedstenging 

Stadig flere nordmenn rammes av tarmkreft. Nå oppdages det rundt 4500 nye tilfeller hvert år. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. 60 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles. 

Etter at landet stengte ned i mars 2020 er det riktignok vist en nedgang i antallet nye krefttilfeller (alle kreftformer) fra mars til september 2020 på nesten 13 prosent (for tykk- og endetarmskreft utgjorde nedgangen 16 prosent). Dette fremkommer i rapport fra kreftregisteret («Kreftdiagnostikk under covid-19», ) og i Rapport fra Koronakomisjonen som kom ut 14.04.21.  

Det spesifiseres at det kan være flere årsaker til nedgangen i antall krefttilfeller i perioden etter nedstengingen.

For det første ble screeningprogrammene stoppet. For det andre var det vanskeligere å få tilgang til fastlege og spesialister. For det tredje var pasienter mer skeptiske til å oppsøke helsetjenesten i frykt for å bli smittet av Covid-19 eller for å unødvendig belaste helsetjenesten. 

Derfor kan man trolig forvente et etterslep i nye krefttilfeller når samfunnet åpnes igjen.

Prognosen for tarmkreft er avhengig av kreftstadium. Kreft i tykktarmen er en alvorlig sykdom, men jo tidligere den blir oppdaget, desto bedre er muligheten for helbredelse.

Oppsøk lege selv 

Screening har vist seg å redusere risikoen for å dø av tykktarmskreft. Med screening mener vi undersøkelse av personer som ikke har symptomer eller tegn på sykdom, med det formål å påvise sykdom på tidlig stadium.  
 
Frem til myndighetene får på plass et screening-program i nasjonal regi, er det viktig at personer som er i risikogruppen selv oppsøker lege for å få gjennomført screening. 

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi, som er gullstandarden med tanke på påvisning av tarmkreft, der man også kan fjerne polypper i forbindelse med koloskopien. 
 
På bakgrunn av at den relative økningen av tarmkreft er høyest i aldersgruppen 45-50 år tar vi også imot yngre pasienter til screening koloskopi. Personer med økt risiko, som de med familiemedlemmer som har hatt tykktarmskreft, bør vurdere screening tidligere. 

Les mer om koloskopi eller bestill time

Jonas Koch

Gastroenterolog

Volvat Majorstuen

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.