Mage og tarm

Hos oss møter du erfarne mage-og-tarm-spesialister som utreder og behandler de fleste lidelser innen fordøyelsessykdommer. Vi utfører blant annet gastroskopi, koloskopi og kapselendoskopi (tynntarm). Aldersgrense: 18 år, men ring oss for avtale vedr. mindreårige pasienter.


mage

Volvat tilbyr screeningundersøkelse for tykktarmskreft i Oslo, Fredrikstad og Bergen.

Screening er et begrep som brukes ved undersøkelser på mange mennesker som ikke har vist symptomer på at noe er galt. Selve koloskopien er den samme enten den foretas forebyggende eller ved mistanke om kreft.

 

Timebestilling mage-/tarmtjenester:

Oslo: tlf. 22 95 76 21
Bergen: tlf. 55 11 20 00
Fredrikstad: tlf 69 30 23 00
Hamar: tlf. 62 55 35 50

 

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Irritabel tarm

Irritabel tarm (IBS) er den vanligste årsak til plager fra tykktarmen. Volvat utreder mange pasienter med iritabel tarm. Våre spesialister har lang erfaring med utredning og behandling av denne sykdommen, som mange er plaget av i det daglige. På sentrene som ikke har egen gastroavdeling kan du bestille time hos allmennlege for utredning.

 

Plager i endetarmen

Mage-tarmkanalen er lang og ender bokstavelig talt i endetarmen. Utredning og behandling av endetarmsplager er å regne som en egen spesialitet hvor den tradisjonelle gastroenterologen overlapper med gastrokirurgen, fordi mange endetarmssykdommer krever kirurgisk behandling. De vanligste endetarmsplagene knytter seg til endetarmsblødninger av forskjellig årsak, indre og ytre hemorroider, sprekker (på fagspråket kalt «fissurer»),  endetarmsnedfall, infeksjoner og såkallte abscesser.

Mange pasienter går dessverre i lang tid, ofte flere år, med svært plagsomme endetarmssmerter og ubehag uten å ta kontakt med lege. Det er forståelig ettersom både underlivet og endetarmen er områder man gjerne holder for seg selv. Da er det viktig å vite at både allmennlegen og spesialisten er vant til å takle denne typen problemer, som en del av legehverdagens utfordringer!

Utredning og behandling av tilstander som dette utredes og behandles på Volvat både i Oslo, Bergen og Fredrikstad.

 

Informasjon om forberedelser til undersøkelse (Oslo):

Symptomskjema før undersøkelse hos gastroenterolog 

Forberedelse til gastroskopi

Forberedelse til koloskopi eller sigmoideoskopi

In English (Word):

Preparation for Colonoscopy or Sigmoidoeoskopi

Preparation for Gastroscopy

 

Aktuelt:

 

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Bergen - Laguneparken
  • Volvat Bergen - Avd. Ulriksdal
  • Volvat Fredrikstad
  • Volvat Hamar