Screening koloskopi

Med screening mener vi undersøkelse av personer som ikke har symptomer eller tegn på sykdom, med det formål å påvise sykdom på tidlig stadium.

Hvert år diagnostiseres rundt 4000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. 60 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles.

Ved koloskopi kan man fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og således forebygge kreftutvikling i tarmen.

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi.