Screening koloskopi

Med screening mener vi undersøkelse av personer som ikke har symptomer eller tegn på sykdom, med det formål å påvise sykdom på tidlig stadium.

Hvert år diagnostiseres rundt 4500 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. 60 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles.

Kan forebygge sykdom

Det er ikke uvanlig å ha polypper i tarmen. Disse er ikke plagsomme, men kan over tid være opphav til kreft. Ved å fjerne dem minsker risikoen for kreft - vi fjerner altså «noe du ikke vet at du har».

Polyppene oppdages ved såkalt koloskopi, en grundig undersøkelse av tykktarmen. I tillegg baserer gastroenterologene sin vurdering på avføringsprøver, ultralyd, CT, MR – avhengig av hvor omfattende undersøkelsen skal være. De ulike typene metodikk er tilgjengelige hos oss på Volvat.

Gledelig er at det akkurat er innført et screeningprogram for tarmkreft i nasjonal regi der alle personer i aldersgruppen 55-65 år inviteres til å delta, og der deltakerne skal levere prøver mtp tilstedeværelse av blod i avføring.

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi, som er gullstandarden mtp påvisning av tarmkreft, der man også kan fjerne polypper i forbindelse med koloskopien.

På bakgrunn av at den relative økningen av tarmkreft er høyest i aldersgruppen 45-50 år tar vi også i mot yngre pasienter til screening koloskopi.

Les mer om koloskopi eller bestill time.

Konsultasjon hos indremedisiner

3 650,-

Priseksempel fra Bergen, tilleggskostnader kan påløpe

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.