Ofte stilte spørsmål om korona

Hva er egentlig de vanligste symptomene på korona? Hvordan vet du om du har fått korona eller en annen luftveisinfeksjon? Og er det trygt å gå til legen nå? Våre leger svarer på ofte stilte spørsmål om korona.

09.11.2020

Hva er de vanligste symptomene på korona?

Flere av de vanligste symptomene på korona, er også vanlige ved forkjølelse og influensa. Ved koronainfeksjon utvikler mange feber, hoste, hodepine og nedsatt lukt- og smakssans. Noen får muskelverk og føler seg slappe. Etter hvert er det noen som utvikler tungpustethet.

Korona ser ulikt ut fra person til person. Vi ser både pasienter helt uten symptomer og de som blir alvorlig syke. Heldigvis får de aller fleste milde sykdomsforløp, men det er et stort spekter. Det er det som gjør det vanskelig for folk å vite om de er smittet eller ikke, sier allmennlege Audun Finstad ved Volvat Majorstuen.

Lurer du på om du har korona, eller ønsker en legeundersøkelse av dine symptomer på korona?

Kan jeg være smittet uten å ha symptomer?

Koronavirus resulterer som regel i en luftveisinfeksjon, og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom. Noen personer kan være smittet uten å utvikle symptomer i det hele tatt, dette gjelder gjerne barn og unge voksne. Det er ennå usikkert hvorvidt personer uten symptomer kan smitte andre og spre sykdommen.

Hvordan ser et typisk sykdomsforløp ut?

De som blir syke, får vanligvis først symptomer i øvre luftveier (vond hals, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Foreløpig kan vi si at de typiske forløpene er:

  • Mildt forløp: dette gjelder de fleste som blir syke. Symptomene går over i løpet av 7-14 dager, og de færreste har behov for behandling fra helsevesenet.

  • Moderat forløp: etter noen dager med milde symptomer, utvikler noen lungebetennelse med tung pust, økende hoste og stigende feber. Disse trenger legevurdering, og en del av disse legges inn på sykehus, og røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse.

  • Alvorlig forløp: disse personene har de samme symptomene som ved moderat forløp, men har i tillegg behov for intensivbehandling på sykehus. Symptomene varer som regel i 3-6 uker, men det er stor variasjon. Man kan se ulike komplikasjoner hos disse pasientene, blant annet lungeskader, hjertesykdom og koagulasjonsforstyrrelser. Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

Hvordan er magesmerter og diaré knyttet til korona?

Det er rapportert at noen personer som er smittet av korona også utvikler symptomer som kvalme/oppkast, diaré og magesmerter.

Kan hodepine være et symptom på korona?

Hodepine er av FHI kategorisert som et vanlig symptom på korona, men er ikke et av hovedsymptomene. Ungdom og voksne som opplever å få hodepine, men som ellers er i god allmenntilstand, kan «se an» formen hjemme. Dersom symptomene raskt går over av seg selv, trenger du ikke å ta en test. Men du bør holde deg hjemme fram til du er symptomfri.

Om man opplever snørr, tett nese og øreverk, hvordan vet man om det er forkjølelse eller korona?

Flere av de vanligste symptomene på korona, er også vanlige ved forkjølelse, for eksempel snørr og tett nese. Hvis du er ungdom eller voksen som har symptomer på korona eller mistenker at du er smittet, bør du teste deg og holde deg hjemme til du har fått svar på testen og føler deg frisk igjen.

Finstad understreker at dersom du føler deg syk og ønsker legehjelp, skal du gå til legen for en vurdering. - Da kan du komme til oss og få hjelp i trygge og smittevennlige omgivelser.

Er feber et symptom på korona?

Ja, feber er et av hovedsymptomene på korona, men også for andre infeksjonstilstander. Dersom du blir syk eller har fått symptomer på luftveissykdom (feber, hoste, tungpustethet, sår hals osv.) bør du teste deg og holde deg hjemme fram til du føler deg frisk igjen.

Er sår hals et symptom på korona?

Noen personer opplever å få sår hals når de er smittet av korona, men dette er et vanligere symptom hos barn enn hos voksne.

Hvordan skiller man på symptomer på forkjølelse og korona?

Forkjølelse er en akutt luftveisinfeksjon forårsaket av ulike virusarter, blant annet rhinovirus. Typiske symptomer på forkjølelse er vond hals, tett nese, snørr og nysing. Små barn som er forkjølet, vil noen ganger kunne få kortvarig feber. Dette er ikke like vanlig hos voksne, heller ikke tung pust når man hviler, samt muskelverk.

Andre symptomer man oftere ser ved koronainfeksjon er hodepine og nedsatt lukt- og smakssans, eller metallisk smak i munnen. Nysing og tett og rennende nese er mindre vanlig om man er smittet av coronavirus.

Hvordan skiller man på symptomer på influensa og korona?

Influensa er en akutt luftveissykdom som skyldes ulike influensavirus. Influensa gir et lignende symptombilde som ved korona. Det er vanlig at man først opplever irritasjon i halsen og noe hoste, før man etter hvert får feber og muskelverk. Det er vanlig å få hodepine og sykdomsfølelse, mens det er mindre vanlig med nysing og tett og rennende nese. Det er heller ikke vanlig å bli tung i pusten, et av hovedsymptomene på korona.

En fellesbetegnelse mellom korona og influensa er en tydelig sykdomsfølelse, sier Audun Finstad.

- Man er det leger kaller «allment påvirket», det vil si at du har feber og føler deg ordentlig syk. Da kan man komme til oss, og legen din vil vurdere hvilke prøver som skal tas, enten det er en test for korona eller for andre luftveisinfeksjoner.

Noen ting kjennetegner tydeligere korona, for eksempel tap av smak -og luktesans, men det er vanskelig å være sikker uten å ta en test. Da bruker vi PCR-test, som gir svar i løpet av 1-2 dager, ofte raskere.

Hva skal man gjøre om man mistenker smitte?

Finstads anbefaling er å følge FHI sine retningslinjer, og at du holder deg hjemme om du ikke er i form. De aller fleste som blir smittet av koronavirus får milde symptomer som hoste, noe sårhet i hals og lett feber. I slike tilfeller er det vanskelig å vite om man er smittet av korona, influensa eller et vanlig forkjølelsesvirus.

Finstad understreker at dersom du føler deg syk og ønsker legehjelp, skal du gå til legen for en vurdering. -Da kan du komme til oss og få hjelp i trygge og smittevennlige omgivelser. Om man ikke føler seg spesielt syk, eller bare ønsker et svar på om man har korona, så har vi også et godt og effektivt testsenter på Volvat Majorstuen.

Er det trygt å gå til legen nå?

- Absolutt. Vi jobber på spreng for å stadig optimalisere våre rutiner slik at det er trygt å komme til oss, både for de med og uten symptomer. I mars så vi at pasienter som burde ha oppsøkt lege i stedet valgte å bli hjemme, og mange ble verre. Er man syk og føler seg dårlig, er det viktig å få en legevurdering. Vi kan nå gjøre dette under trygge forhold i våre luftveisklinikker, slik at smitten ikke sprer seg.

Både vi og det offentlige har lært mye siden starten av pandemien ved at det er mer tilrettelagt for å ta imot pasienter både med og uten smitte. Det er altså ingen grunn til å utsette legebesøket om man trenger hjelp.

Vi er her for deg

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg om man opplever symptomer på luftveisinfeksjon. Om du er usikker på hva du bør gjøre, er vi der for deg. Hos Volvat i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Drammen hjelper vi deg i godt tilrettelagte og trygge omgivelser på våre luftveisklinikker.

- Dette er et tilbud til de som føler seg syke, for eksempel med feber, hodepine, hoste eller magesmerter. Mange legekontorer og klinikker vil ikke ta imot personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Noen opplever også at de ikke får treffe fastlegen sin dersom de har feber, selv om feberen med all sannsynlighet skyldes andre årsaker enn korona. Da kan du komme til oss, uten å bekymre deg for å smitte andre eller å bli smittet selv.

- Legene er utstyrt med fullt smittevern, slik at det er trygt for både de med og uten smitte å komme til oss. Vi tar imot barn og voksne med alle slags plager, og tester deg for korona om det er behov for det. Vi holder åpent alle dager, og har kort ventetid, avslutter Finstad.

Ønsker du å få vurdert dine symptomer på korona?

Kilder: nhi.no, fhi.no

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.