Ofte stilte spørsmål om NIPT-test

I mai 2020 ble bioteknologiloven endret, og gravide som er yngre enn 35 år kan nå gjennomføre NIPT-test hos Volvat. Her svarer vi på vanlige spørsmål om NIPT-testen. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker NIPT eller har andre spørsmål.

30.08.2021  |  Oppdatert: 06.09.2021

Ønsker du å ta NIPT-test?

Våre erfarne gynekologer er spesialister på kvinnehelse, og tilbyr alle gravide kvinner fra og med uke 10 i svangerskapet NIPT-test. Hos oss oss får du god og detaljert informasjon om hva NIPT er, og hva testen kan avdekke. Vi hjelper og veileder deg fra fosterdiagnostikk til NIPT-test, og så lenge du trenger etter du har mottatt prøvesvaret. NIPT-test kan bestilles her.

Hva står «NIPT»for? 

NIPT står for "non invasiv prenatal test", og er en prøve av fosterets DNA. Testen tas ved en blodprøve fra mor, og kan avdekke kromosomfeil hos fosteret som trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13.  

Hva er NIPT? 

NIPT er en enkel blodprøve som tas fra armen til den gravide for å analysere DNA fra morkaken. Dette er fordi fosteret og morkaken vanligvis har det samme DNA-mønsteret.  

Blodprøven analyseres deretter for tre spesifikke kromosomavvik av typen trisomi hos fosteret. På denne måten får du informasjon om fosterets genetiske egenskaper.  

Enkelt forklart finnes noe av fosterets DNA i morens blod, og dette genmaterialet analyseres ved Unilabs Laboratoriemedisin.

Les mer om vårt tilbud om NIPT test her.

Er NIPT-testen sikker? 

NIPT-testen viser på en enkel og skånsom måte forekomsten av kromosomavvik trisomi 21, 18 og 13. Testen er en DNA-basert blodprøve som kan tas samtidig med en tidlig ultralydundersøkelse. 

Ved hjelp av DNA-basert teknologi kan NIPT påvise langt flere avvik hos gravide enn en tradisjonell blodprøve.  

Hva er trisomi? 

Trisomi vil si at ett av kromosomparene har 3 kromosomer istedenfor 2. De vanligste trisomiene som er forenlig med liv er trisomi 21, 18 og 13. Downs syndrom oppstår ved et ekstra kromosom 21, og er en av de minst alvorlige trisomiene. Mindre vanlige syndromer er Edwards syndrom som kommer av et ekstra kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er mer alvorlige syndromer, og gir normalt kortere levetid hos barnet. 

Er NIPT-testen trygg for barnet? 

NIPT er trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort. NIPT gir sikre prøvesvar og er førstevalget når man skal undersøke muligheten for trisomi hos et foster.  

Når kan man ta NIPT-test? 

Testen kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10+0, beregnet fra siste menstruasjons første dag. Dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser. Mange tar NIPT mellom uke 11-13. Det er ingen øvre grense for når du kan ta testen.

Hva skjer ved positivt svar? 

NIPT er en pålitelig test, men som ved alle typer tester vil også NIPT i noen sjeldne tilfeller feilaktig hevde at trisomi foreligger (såkalt «falskt positivt svar»). Dersom testresultatet viser positivt svar på trisomi anbefales derfor en mer omfattende fostervannsprøve for sikkert å bekrefte at trisomi foreligger, og ved ønske og behov vil legen som følger opp den gravide henvise videre til dette. 

Hva er forskjellen på NIPT og ultralyd? 

Mange benytter seg av NIPT fordi testen har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når man skal avdekke genetiske tilstander hos fosteret. Det vil si at det er færre falske positive og falske negative svar.  

Hvorfor må jeg gjøre ultralyd før NIPT? 

For å sikre god treffsikkerhet av NIPT, er det nødvendig å utføre en ultralyd før testen for å avklare hvor langt du er på vei slik at vi vet om du har passert uke 10. Man avklarer også hvor mange foster som finnes og hører etter hjerteslag.  

Hva gir NIPT oss av informasjon? 

Testen kan avdekke arvelige sykdommer og kromosomforandringer hos fosteret, og i Norge er det trisomi 21, 18 og 13 som NIPT er godkjent for å påvise. Det ikke er tillatt å teste for fosterets kjønn. 

Gravide som ønsker å ta en NIPT-test anbefales sterkt å sette seg nøye inn i hva testen innebærer og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg. 

Hvem kan ta NIPT-test? 

I mai 2020 ble bioteknologiloven endret. NIPT er nå tillatt utført for alle gravide kvinner. Sykehusene vil tilby NIPT til gravide over 35 år. For gravide som er yngre enn 35 år innebærer lovendringen at også de nå kan få gjennomføre NIPT-test. Gravide som er yngre enn 35 år kan ta NIPT-test gjennom private godkjente tilbydere. 

Hvordan får man svar på NIPT-testen? 

Du kontaktes av genetiker via SMS eller telefon. 

Hvor lang tid tar det å få svar på NIPT-test? 

Det tar normalt 10 dager å få svar på NIPT-test. 

Hva koster NIPT-test? 

NIPT-test hos Volvat koster kr. 9 990 (medlemspris 8 990,-). 

Hvorfor velge NIPT-test hos Volvat? 

Volvat Medisinske Senter på Majorstuen var blant de aller første private tilbyderne som fikk virksomhetsgodkjenning for NIPT-test i Norge. Analyse av blodprøver foregår etter strenge krav og kvalitetsstandarder av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs.  

Våre leger hjelper og veileder deg fra bestilling, og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret. Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide. 

Hos oss får du en pakke som inkluderer NIPT-test, time med ultralyd hos gynekolog, oppfølging av prøvesvar av genetiker og gynekolog, og en time hos samtaleterapeut ved behov. 

Hvorfor er NIPT-test så kostbart? 

Hos Volvat er gynekolog og ansvarlig genetiker fra Unilabs involvert i hele prosessen. Det betyr at du som pasient kan være trygg på at du blir ivaretatt og får den informasjonen du trenger. Vi setter av hele 40 minutter til ultralydundersøkelse og samtale med gynekolog, slik at du får god tid til å stille de spørsmålene du måtte ha. Hos oss følges du opp både av gynekologen og av genetikeren som analyserer din prøve. 

Hvorfor er samtaleterapi inkludert i prisen for NIPT-test? 

Volvat ønsker å tilby et helhetlig tilbud der den gravide og partneren blir ivaretatt gjennom hele prosessen. Et positivt prøvesvar på NIPT-test kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg. Vår samtaleterapeut har lang erfaring i å støtte gravide i slike problemstillinger. Prisen for NIPT-testen er helt uavhengig av dette tilbudet – samtaleterapi er noe Volvat tilbyr kostnadsfritt til de som ønsker det etter å ha mottatt sitt prøvesvar. 

Bestill NIPT-test  

NIPT-test kan bestilles her. Volvat har erfarne gynekologer som er spesialister på kvinnehelse. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om NIPT-test eller andre gynekologiske tjenester. Merk at NIPT-test tilbys på Volvat Majorstuen i Oslo og Volvat Laguneparken i Bergen.

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.