Visste du dette om infertilitet?

Infertilitet oppleves som svært tøft for både menn og kvinner.  Det er et utbredt problem blant mange par, og årsaken kan være ulike sykdommer og tilstander hos enten mannen eller kvinnen, men i noen tilfeller er årsaken ukjent.

Jan Mellembakken - Gynekolog

11.11.2022

Infertilitet

Omtrent 15% av alle par opplever infertilitet. Det vil si at de ikke har lykkes med å bli gravide naturlig gjennom regelmessig ubeskyttet, samleie i ett år eller lenger.

1. 1 av 3 kvinner på 35 år kan ha nytte av IVF behandling

Alder er grunnleggende faktor for fertilitet hos kvinner, og evnen til å bli gravid faller raskt etter at man er fylt 35 år. Dette er fordi kvaliteten på eggene til kvinner synker i kvalitet og reduseres i antall med alderen.

Cirka hver tredje kvinne på 35 år kan ha nytte av IVF- forsøk dersom de ønsker barn.

En frisk 30 år gammel kvinne vil som regel ha 20 % sannsynlighet til å bli gravid i løpet av en måned, uten hjelp. IVF øker sannsynligheten til omtrent 40 prosent per forsøk.

Om man ønsker barn kan det derfor være lurt å begynne å prøve før man har fylt 30 år.

2. PCOS kan gjøre det vanskelig å bli gravid

Kvinner med PCOS har mange eggposer (væskefylte cyster) i eggstokkene som kan føre til økt produksjon av både østrogen og testosteron. For å få menstruasjon må østrogenproduksjon følge sykliske svingninger, som betyr at produksjonen varierer til ulike tider av måneden. En kvinne med PCOS har et høyt østrogennivå, noe som gjør at denne nødvendige variasjonen uteblir. Dette bidrar til at både eggløsninger og menstruasjoner blir uregelmessig eller fraværende, som igjen fører til ufrivillig barnløshet.

PCOS rammer minst ti prosent av kvinner i fertil alder, og sannsynligheten øker med økende vekt. Med riktig hjelp kan kvinner med PCOS få like mange barn som kvinner uten PCOS.

3. Endometriose kan gjøre det vanskelig å bli gravid

Endometriose er en tilstand hvor slimhinnevev fra livmoren vokser seg fast i, eller inn i, andre organer som for eksempel bukhinnen, tarmveggen eller eggstokkene. Endometriose medfører en inflammasjon i buken som kan redusere fertilitet. Det kan også oppstå sammenvoksninger som hindrer at eggene kommer inn i egglederne. Slike sammenvoksninger hindrer samtidig spermier i å svømme gjennom egglederne for å befrukte kvinnens egg. Endometriose kan også gi en lokal reaksjon i eggstokkene. Sammenlagt kan disse faktorene medføre vanskeligheter med å bli gravid.

Omtrent hver tiende kvinne i fertil alder har endometriose, enten i liten eller større grad. I tillegg til problemer med ufrivillig barnløshet og infertilitet, medfører endometriose ofte sterke smerter.

4. 85% blir gravid i løpet av ett år

Av fertile par blir 85 % gravide i løpet av ett års forsøk. Etter to år har som regel 95 % blitt gravide. Har man prøvd å få barn i fire år uten hell, så er sannsynligheten svært liten for at man blir gravid på egenhånd. Allerede etter et halvt år anbefaler vi at par oppsøker gynekolog for å avdekke eventuelle faktorer som hindrer befruktning. Med riktig hjelp er sjansen stor for å bli gravid.

5. Hos 15% av infertile par er årsaken ukjent

Hos 85 % av par som er infertile finner vi en mulig årsak til infertilitet. Én tredjedel av tilfellene skyldes faktorer hos kvinnen, én tredjedel faktorer hos mannen, og siste tredjedel hos begge parter som til sammen blir utslagsgivende. Hos 15 prosent finner vi ikke en forklarlig årsak. Slike tilfeller kalles uforklarlig infertilitet.

6. Røyking kan redusere fertilitet

Kvinner som røyker har større forekomst av infertilitet og spontanaborter enn kvinner som ikke røyker. Hvis 100 ellers friske kvinner som ikke røyker får barn, vil kun 60 prosent av de som røyker få barn. Sigarettrøyk har negativ effekt på eggstokkene og bidrar blant annet til økt tap av egg. Sædkvaliteten hos menn påvirkes også i form av lavere antall sædceller og færre bevegelige sædceller. Røyking er derfor skadelig for både kvinner og menns fertilitet.

7. For høy eller lav vekt kan være årsak til infertilitet

Når fettmengden i kroppen blir for høy eller lav, skjer det endringer i de områdene i hjernen som styrer kvinnens syklus. Endringene påvirker eggstokkene slik at eggløsning opphører eller blir uregelmessig. Når eggløsningene ikke kommer som normalt, reduseres sjansen for å bli gravid. For høy vekt kan også øke sjansen for spontanabort, svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes.

Kvinner må ha minst 17 prosent kroppsfett for å få menstruasjon for første gang og minst 22 prosent for å ha regelmessig mens.

8. Stress kan bidra til redusert fertilitet

Fysisk og psykisk belastning, ofte sett i sammenheng med vekt, har betydning for fertilitet. Det er den kombinerte effekten av kroppsfett og stressbelastning som blir avgjørende. Dersom man klarer å mestre stresset og holde en sunn vekt kan sjansen for å bli gravid forbedres til det som er normalt. Det kan imidlertid ta opptil et halvt år før mens og eggløsning returnerer.

9. Stoffskifte kan påvirke fertilitet

Et stabilt og kontrollert stoffskifte er viktig før et eventuelt svangerskap. Dersom stoffskiftet hos en gravid kvinne er ute av kontroll øker faren for abort, tidlig fødsel, misdannelse, veksthemning og psykisk utviklingshemning. Ved barneønske er det derfor viktig å få kontroll på stoffskiftesykdom, og at TSH (Thyreoideastimulerende hormon) er på et akseptabelt nivå.

Ved TSH > 4,5 øker sannsynligheten for spontanabort, og ved TSH mellom 2,5 og 4,5 er det trolig at denne sjansen øker. Derfor er det ønskelig at kvinner som vil bli gravide har TSH fra 2,5 eller lavere.

10. Spontanabort – habituell abort

Hyppige spontanaborter, eller habituell abort, er en belastende årsak til barnløshet. Ofte skyldes spontanabort antistoffer, koagulasjonsdefekter og anatomiske defekter. Gjentatte spontanaborter, tre eller flere ganger etter hverandre, rammer omtrent 1 av 100 par. Dersom et par opplever gjentatte spontanaborter bør det utredes av lege.

Få hjelp med infertilitet

Ved mistanke om infertilitet anbefaler vi deg å oppsøke en av våre dyktige gynekologer for utredning. I dag finnes det gode behandlinger for å øke sjansen for å bli gravid. Våre gynekologer kan hjelpe deg med å finne riktig behandling slik at du kan oppnå ønsket graviditet.

Les mer om Volvats gynekologiske tilbud eller bestill time hos en av våre dyktige gynekologer

Jan Mellembakken

Gynekolog

Volvat Nationaltheatret

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.