Bodil
Røinaas

Om Bodil

Bodil Røinaas er utdannet sykepleier fra Statens sykepleierhøgskole 1996, med videreutdanning i sexologi og parterapi. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning, NACS fra 2014,0g og psykoterapeut i affektfokusert par- og sexterapi ved Parterapeutisk institutt, Danmark fra 2019.

Hun har lang erfaring med individuell terapi og parterapi, og er opptatt av å gjøre terapirommet til et trygt sted å snakke om det som er vanskelig. Bodil møter deg på dine/deres premisser, hvor hun er empatisk og deltagende i terapirommet, for å gi deg/dere den hjelpen som søkes.

Bodil er opptatt av å se på hva som skaper problemene, vise mønstrene man utvikler og se på hvordan man kan gjøre positiv endringer for å øke livskvaliteten og potensiale man har.

Bodil jobber hos Volvat Nationaltheatret og Volvat Majorstuen, og bruker i tillegg trygge videoløsninger (Confrere). Hun har gode erfaringer med video, som gjør at du kan søke hjelp fra hele landet. Hun har jobbet i somatikken, og som terapeut i Amathea og Volvat.

Spesialer:

 • Parkriser etter utroskap
 • Relasjonelle vansker og samlivsproblemer
 • Ulike forventninger og krenkelser/avvisning
 • Traume/sorgterapier- etter tap av partner, foreldre, barn
 • Manglende kommunikasjon og krangling
 • Eksistensielle skam og skyld problematikker som gir angst og depressive tegn
 • Terapi etter overgrep–både incest, voldtekter, overfallsvoltekter og partnervoltekter
 • Komme ut-terapier-endret tenningsmønster og tiltrekning
 • Likekjønnede og heterofile par og individual terapier-seksuelle problemer og manglende kommunikasjon og språk for dette
 • Unge som eksperimenterer med alkohol, ulike rusmidler, HDE5 hemmere og anabole steroider-mange får problemer med sex uten bruk av overnevnte ting
 • Overgangsalder-kvinner og par som sliter med manglende lyst til sex
 • Overgangsfaser i livet-fra kjærester til foreldre, fra hjemmeboende barn til de flytter ut, fra yrkesaktiv til pensjonist-med utfordringer ift. intimitet, nærhet, overskudd, tid
 • Uenighet i valg om abort eller fullføre svangerskap-ofte seksuelle problem i etterkant
 • Etterabortsamtaler med kvinner og par-seksuelle problemer

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.