Bodil Røinaas

Psykoterapeut med spesialkompetanse i parterapi. Sexolog
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Relasjonelle vansker og samlivsproblematikk, parkriser etter utroskap, traumer og sorgarbeid, eksistensielle spørsmål rundt skam& skyld, etterabortsamtaler, seksuelle vansker, endret tenningsmønster og spørsmål rundt tiltrekning, avhengighet av porno og språk om seksualitet- forventninger og skuffelser.

Bodil Røinaas er utdannet sykepleier fra Statens sykepleierhøgskole 1996, med videreutdanning i sexologi og parterapi. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning, NACS fra 2014,0g og psykoterapeut i affektfokusert par- og sexterapi ved Parterapeutisk institutt, Danmark fra 2019.

Hun har lang erfaring med individuell terapi og parterapi, og er opptatt av å gjøre terapirommet til et trygt sted å snakke om det som er vanskelig. Bodil møter deg på dine/deres premisser, hvor hun er empatisk og deltagende i terapirommet, for å gi deg/dere den hjelpen som søkes.

Bodil er opptatt av å se på hva som skaper problemene, vise mønstrene man utvikler og se på hvordan man kan gjøre positiv endringer for å øke livskvaliteten og potensiale man har.

Hun jobber på Nasjonalteatret og Majorstua, og bruker i tillegg trygge videoløsninger(Confrere). Hun har gode erfaringer med video, som gjør at du kan søke hjelp fra hele landet. Hun har jobbet i somatikken, og som terapeut i Amathea og Volvat.

Spesialer:

 • Parkriser etter utroskap.
 • Relasjonelle vansker og samlivsproblemer
 • Ulike forventninger og krenkelser/avvisning.
 • Traume/sorgterapier- etter tap av partner, foreldre, barn.
 • Manglende kommunikasjon og krangling.
 • Eksistensielle skam og skyld problematikker som gir angst og depressive tegn.
 • Terapi etter overgrep–både incest, voldtekter, overfallsvoltekter og partnervoltekter
 • Komme ut-terapier-endret tenningsmønster og tiltrekning.
 • Likekjønnede og heterofile par og individual terapier-seksuelle problemer og manglende kommunikasjon og språk for dette.
 • Unge som eksperimenterer med alkohol, ulike rusmidler, HDE5 hemmere og anabole steroider-mange får problemer med sex uten bruk av overnevnte ting.
 • Overgangsalder-kvinner og par som sliter med manglende lyst til sex.
 • Overgangsfaser i livet-fra kjærester til foreldre, fra hjemmeboende barn til de flytter ut, fra yrkesaktiv til pensjonist-med utfordringer ift. intimitet, nærhet, overskudd, tid
 • Uenighet i valg om abort eller fullføre svangerskap-ofte seksuelle problem i etterkant.
 • Etterabortsamtaler med kvinner og par-seksuelle problemer.