Parterapeut og sexolog i Oslo

Parterapeut og sexolog

Når man opplever konflikter i parrelasjonen, vil det ofte påvirke seksualiteten – og når det oppstår seksuelle vanskeligheter har det innflytelse på relasjonen. I affektfokusert par- og sexterapi kombineres teorier fra psykoterapi og sexologi, som gir et godt grunnlag til å arbeide med parterapi og samlivsproblemer.

Man møter forskjellige utfordringer gjennom livsløpet som singel og/eller som partner.

Ønsker du/dere å komme for å:

 • Utforske intimiteten og seksualiteten sammen som par?
 • Jobbe med parforholdets ulike sider og møte hverandre i ulikhetene dere har?
 • Bedre kommunikasjonen til partner?
 • Snakke sammen om manglende eller ulik lyst?
 • Gi parforholdet er ny sjanse?
 • Jobbe med fastlåste parkonflikter?
 • Jobbe gjennom konflikt i brudd?
 • Snakke om tanker, spørsmål eller problemer i forhold til din seksualitet?
 • Uplanlagt gravid og uenige om utfallet av valget?
 • Etter-abort samtaler for par og enkeltpersoner
 • Eksistensielle kriser

Hva er affektfokusert terapi?

I affektfokusert terapi er det, som navnet antyder, fokus på følelsene. Når en person opplever konfliktfylte følelser, kan de lett fortrenges bevisst/ubevisst for å unngå følelsene. Problemet er når vi ikke har adgang til følelsene og i stedet undertrykker dem, kan det gi engstelse.

Vi bygger opp ubevisste forsvarsmekanismer for å holde ubehaget borte, og det påvirker våre relasjoner til andre mennesker og gir konflikter.

I affektfokusert par- og sexterapi er det terapeutens oppgave å gjøre paret oppmerksom på forsvarsmekanismene som er på spill i relasjonen dem imellom. Ved å være bevisst om forsvarsmekanismene, er det også mulig å se hvor mye de blokkerer for at paret kan løse deres samlivsproblemer.

I terapien handler det om å få partene til å se hvilken innflytelse de har på hverandre. Når han sier x, får det henne til at føle y, og så gjør hun z – og omvendt.

Det handler om å bygge opp en felles arbeidsallianse, så paret finner lysten og kreftene til at ta seg av felles problem de har og vilje til å arbeide med problemet. For terapeuten handler det om å styrke deres evne til å se bak atferden (metallisering), så de kan lytte til hverandre og sette seg i den andres sted.

Når man arbeider med par, er det ofte et seksuelt problem de henvender seg på grunn av, eller det er et tema, som dukker opp i beskrivelsen av deres samliv og deres problemer. Terapeuten ser på parets seksuelle vanskeligheter ut fra et affektperspektiv.

Seksuelle vanskeligheter kan nemlig være uttrykk for en forsvarsmekanisme. Manglende lyst kan for eksempel være et symptom på, at personen vil unngå nærhet – kanskje på grunn av uavklarte undertrykte følelser som for eksempel sinne ovenfor partneren.

Det er viktig å kunne identifisere dette og arbeide med paret, som gir dem mulighet for å bearbeide deres følelser i fellesskap.

Nyhet! Chat med helsesekretær

Få hjelp med timebestilling, eller svar på spørsmål om ditt besøk til oss på seksjon for psykisk helse

Se hvordan det virker og start chat

Priser (Oslo)
 • Parterapi
  Fra 1 320,- (medlem)
  Fra 1 650,- (ikke medlem)
 • Sexolog
  Fra 1 608,- (medlem)
  Fra 2 010,- (ikke medlem)
 • Videokonsultasjon
  Fra 1 320,- (medlem)
  Fra 1 650,- (ikke medlem)

Ekstrakostnader påløpes for:

 • Smitteverntillegg på kr 50,-
 • Materiell- og servicetillegg på kr 90,- hos allmenn-/barnelege, og kr 160,- hos spesialist
 • Prispåslag etter kl 16, i helger og på helligdager for enkelte tjenester
 • Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet

Bli medlem og få fordeler som:
 • 20 % rabatt på tjenester
 • Tilgang til Helsetelefonen
 • Gratis reseptfornyelser
 • Gratis studentmedlemskap
Les mer og registrer deg