Uro / angst

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har behov for kartlegging av dine plager og råd i forhold til hvordan mestre uro og angst. Du vil i også få en vurdering om det er behov for fysisk konsultasjon hos en lege, og eventuelt videre henvisning til psykolog/psykiater.

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du har behov for A eller B preparater (f.eks. vanedannende medisiner, sterke smertestillende eller sovetabletter) eller har behov for sykemelding.

Les mer om angst

Mer informasjon om angst finner du på helsenorge.no.