Influensa og barn

Nå er influensasesongen rett rundt hjørnet og barn er særlig utsatt for å bli smittet med viruset. Les mer om hva du skal gjøre når barnet får influensa og når du bør kontakte legen.

 

11.10.2022

Influensa er en luftveissykdom som gir feber, muskelsmerter og luftveissymptomer. Viruset går ofte over av seg selv, og er som regel ikke farlig for det aller fleste. Små barn er imidlertid både mer utsatt for å få influensa, og alvorlige komplikasjoner som kan følge viruset.

Hvorfor er små barn utsatt?

Det er fare for komplikasjoner for sårbare grupper som små barn, samt barn med nedsatt immunforsvar eller kroniske sykdommer ved influensainfeksjon. Vanlige komplikasjoner kan være bakterieinfeksjon som bihulebetennelse, lungebetennelse eller ørebetennelse. Tilstander som astma og/eller cystisk fibrose kan også gjøre barnet svært sykt, og bør behandles så raskt som mulig av en lege.

Piping eller surkling fra barnet kan være tegn på bronkitt eller lungeinfeksjon, og bør også undersøkes av lege.

Symptomer på influensa barn

 • Mageplager – diaré
 • Feber over 38°C
 • Tørrhoste
 • Muskelsmerter
 • Hodepine
 • Dårlig allmenntilstand

Hva er farlig høy feber hos barn?

Barn får oftere høyere feber enn voksne når de blir syke. Vi skal ha lav terskel for å ta kontakt med lege når barna er syke, spesielt når feberen når 40 grader og ikke kommer ned med vanlige febernedsettende. Ta kontakt med oss på telefonen eller chat dersom du er usikker, så kan du få veiledning rundt behandling av barnet ditt. Dersom feberen er svært høy vil legen ofte anbefale at dere kommer innom for en undersøkelse.

Små barn under tre måneder er særlig sårbare, og bør heller ikke få legemidler uten råd fra legen. Ved feber anbefales legesjekk hos barn under tre måneder uansett, for å utelukke andre mer alvorlige infeksjoner. Det samme gjelder også dersom allmenntilstanden er dårlig.

Hvordan få ned feber hos barn?

Det er vanlig at barn opplever høyere feber enn voksne. Her er noen tips for å få ned feberen:

 • Forsøk å redusere temperaturen i rommet – åpne vindu
 • Legg en fuktig klut på pannen til barnet
 • Ha på minst mulig klær
 • Bruk laken fremfor en tykk dyne
 • Sørg for at barnet får i seg nok væske – de små er særlig utsatt for dehydrering
 • Gi barnet febernedsettende (Paracet og/eller Ibux) ved påvirket allmenntilstand, smerter eller nedsatt inntak av drikke.

Se også: Dette gjør du når barnet får feber

Så lenge er man smittsom med influensa som barn

Som regel er man smittsom én dag før og fem til ti dager etter man får symptomer, men barn kan være smittsomme lenger enn dette.

Influensa smitter lett – dersom andre barn blir utsatt for dråpesmitte gjennom hoste eller nysing, er det stor sjanse for at de også blir smittet. Det tar omtrent 1-3 dager fra smitte til sykdom.

Når kan barn returnere til skolen?

Ved dårlig allmenntilstand og symptomer på influensa, anbefaler vi deg å holde barnet ditt hjemme fra skolen eller barnehagen. Barnet bør være hjemme i omtrent en uke for å hvile, og bør ikke returnere til barnehage eller skole til feberen holder seg nede uten febernedsettende, og allmenntilstanden er god igjen.

Hvis barnet føler seg i god nok form til å delta i vanlige aktiviteter vil det som regel være greit å returnere til skolen. Er du i tvil kan du ta kontakt med oss for en generell vurdering. Våre barneleger er tilgjengelige både på telefonen og på chat-konsultasjon.

Behandling av barn med influensa på Volvat

Dersom barnet ditt skulle få noen av disse symptomene ville vi anbefalt dere å ta kontakt med lege:

 • Vedvarende dårlig allmenntilstand til tross for febernedsettende
 • Pustebesvær
 • Dårlig væskeinntak

Våre barneleger er i så fall tilgjengelige for å hjelpe deg med veiledning og behandling av barnet ditt med influensa.

Som regel går influensa over av seg selv etter 1-2 uker. Under denne perioden er det viktig at du sørger for at barnet ditt får nok hvile, og samtidig får i seg nok væske. Antibiotika vil ikke hjelpe mot influensa siden det er en virusinfeksjon, og antibiotika behandler kun bakterieinfeksjon.

Barnelegen kan skrive ut resept på relevant medisin dersom barnet ditt tilhører risikogrupper eller får komplikasjoner av viruset.

Om barnet har svært høy feber over tid, forverring av tilstanden, pustevansker, problemer med å holde på drikke eller tegn på dehydrering, bør en ta kontakt med lege for vurdering.

Hvem burde ta influensavaksinen?

Influensavaksinen vil som regel beskytte deg mot influensa og er den mest effektive måten å unngå sykdom på, eller formilde forløpet av sykdommen på.

Årlig influensavaksinering vil redusere sjansen betydelig for sykdom og komplikasjonene som kan følge. Det er ikke nødvendig å vaksinere friske barn, men det anbefales for de som tilhører i risikogrupper.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 
 • Barn og voksne med diverse kroniske sykdommer/tilstander 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.