Aktiv med artrose (AktivA) Lillehammer

Artrose er den vanligste leddsykdommen og rammer hele leddet, men fremfor alt leddbrusken. Kne-, hofte- og fingerledd er de leddene artrose forekommer hyppigst, men det kan ramme alle ledd.

Tidligere har artrose blitt betegnet som «slitasjegikt», men i dag vet vi at det er et misvisende begrep. Brusken og leddet har behov for belastning for å få næring og det finnes mye man kan gjøre selv om man har artrose!

AktivA står for «aktiv med artrose»

Behandlingen baserer seg på internasjonale retningslinjer for behandling av artrose. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, riktig trening og livsstilsråd. Målet for AktivA er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Kartlegging av dine behov

Volvat tilbyr vurdering og oppfølging av artrosepasienter etter AktivA-modellen. Det består i undersøkelse og kartlegging hos fysioterapeut hvor et individuelt tilpasset opplegg vil bli skissert.

Aktiv med artrose (AktivA)

1 325,-

Pris uten ekstrakostnader

Aktiv med artrose (AktivA) i Lillehammer tilbys på

Time hos
oss