Manuellterapeut

fysio-nakkesmerter-mann.jpg

Manuellterapeuter er fysioterapeuter som etter videreutdanning har spesialkompetanse i utredning og behandling av muskel- og skjelettplager.

Våre manuellterapeuter har særskilt kompetanse innen:

  •     Idrettsskader
  •     Hodepine og svimmelhet 
  •     Nakke- og skuldersmerter
  •     Ryggsmerter
  •     Bekken- og hoftesmerter
  •     Langvarige smertetilstander

Riktig diagnose er en forutsetning for effektive behandlingstiltak. En grundig undersøkelse vektlegges derfor ved første konsultasjon.

Manuellterapeuter har sykmeldings- og henvisningsrett til legespesialister og radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.).

For idrettsutøvere

Våre manuellterapeuter er spesialister i idrettsfysioterapi og har avtale med Idrettens Helsesenter (IHS). Er du idrettsutøver med aktiv lisens betyr det at lisensforsikringen dekker utredning, behandling og oppfølging hos manuellterapeut på Volvat.