Psykiater Porsgrunn

Våre psykiatere har bred allmennpsykiatrisk erfaring. De gjør utredninger, diagnostiske vurderinger og tilbyr medikamentell og samtalebasert behandling for et bredt spekter av psykiske sykdommer.

På Down Town tilbys kun time for medikamentvurdering hos psykiater.

Psykiater uten henvisning

Du kan raskt få time hos psykiater uten henvisning fra lege. Hos oss får du privat og personlig behandling av spesialister innen psykiskiatri og psykisk helsevern. Å søke hjelp og snakke om lidelser kan være en god start på en bedre hverdag. Vi er her om du trenger oss.

Vårt tilbud

Psykiaterne i Volvat samarbeider med psykologer, og utreder og behandler mange psykiske lidelser. Du kan komme til oss med lidelser som depresjon, angst, panikklidelse, tvangslidelser/OCD og fobier.

Vi kan også hjelpe deg som lider av bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt andre former for vanskeligheter.

Vi tilbyr også ADHD-utredning i samarbeid med psykologer.

I tillegg tilbyr vi parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning. Du kan få god hjelp av en psykiater både til hverdagsutfordringer og livskriser samt hvis du har problemer med stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse og utbrenthet, vanskelige konflikter i nære relasjoner eller mobbing. 

Både pasienter og pårørende kan få forventningsavklarende veiledning om psykiske lidelser. Gjennom såkalt psykoedukasjon gir vi kunnskap om spesifikke diagnoser til pasienter og pårørende. 

Behov for samtykke ved time til barn

Ved første time til barn under 16 år må skriftlig samtykke fra begge foresatte tas med, og en forelder være med til timen. Førstegangstime bestilles per telefon, mens oppfølgingtime kan bestilles på våre nettsider.

Last ned og utfyll samtykkeskjema (pdf)

Medikamentvurdering

3 540,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Psykiater i Porsgrunn tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Eksperter på psykiatri

Våre psykiatere utreder, gir diagnostiske vurderinger og tilbyr medikamentell og samtalebasert behandling for et bredt spekter av psykiske sykdommer.

En vei tilbake

Hos oss får du rask og personlig behandling av spesialister innen psykiatri. Når du søker hjelp har du allerede tatt et skritt mot en bedre hverdag. Vi er her når du trenger oss.

Samarbeid

Ved vår psykiske seksjon samarbeider vi med flere medisinske faggrupper under samme tak, for best mulig ivaretakelse og oppfølgning av deg som pasient.