Lungebetennelse

Lungebetennelse er en infeksjon i lungevevet som er forårsaket av virus eller bakterier. Denne infeksjonen skaper en betennelse i lungene som kan gjøre det vanskelig å puste. Volvats dyktige allmennleger, barneleger og lungespesialister gir deg rask og kyndig hjelp ved lungebetennelse.

Lungebetennelse (pneumoni)

Lungebetennelse, eller pneumoni, er en infeksjon i lungene forårsaket av virus eller bakterier. Denne infeksjonen skaper en betennelse i lungene som kan gjøre det vanskelig å puste. 

Som oftest skyldes infeksjoner i lungene bakterier, og behandles med antibiotika. Det tar mellom 1-3 uker fra smitte til de første symptomene oppstår, og sykdommen har størst forekomst om vinteren.

Fakta om lungebetennelse:

 • Lungebetennelse smitter gjennom dråpesmitte
 • Bakteriell lungebetennelse behandles med antibiotika. Det er viktig å starte på tidlig i sykdomsforløpet
 • Volvat tilbyr vaksine mot lungebetennelse
 • Lungebetennelse varer i 1-3 uker
 • Atypisk lungebetennelse (mykoplasma) kan gå over av seg selv
 • Hoste, kortpusthet, smerter i halsen og hovne mandler er vanlige symptomer, samt feber og dårlig allmenntilstand
 • Lungebetennelse rammer omtrent 1 av 100 mennesker hvert år og har varierende alvorlighetsgrad
 • Eldre mennesker, små barn og de med kroniske sykdommer som astma eller KOLS, er utsatt

Inkubasjonstid lungebetennelse

Det tar mellom 1-3 uker fra smitte til de første symptomene oppstår. Alle opplever imidlertid ikke symptomer, og man kan være smittsom selv om man ikke blir syk selv. 

Symptomer på lungebetennelse 

 • Tung pust og kortpusthet
 • Feber
 • Hoste
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Brystsmerter (ofte ved dype åndedrag)
 • Redusert matlyst

Hoste, feber og redusert allmenntilstand er de vanligste symptomene på lungebetennelse. Brystsmerter, kortpusthet, smerter i lungene og luftrøret ved hosting eller dype innpust er også typiske symptomer.

Lungebetennelse oppstår ofte plutselig, og starter vanligvis med feber og vedvarende hoste. Symptomer og sykdomsforløp vil ofte variere fra person til person. Eldre personer kan oppleve redusert allmenntilstand uten høy feber. Forvirring er også et hyppigere symptom i denne aldersgruppen.

Mykoplasma lungebetennelse

Mykoplasma lungebetennelse er infeksjon i lungene som er forårsaket av bakterien Mycoplasma pneumoniae. Det forårsaker det vi kaller en atypisk lungebetennelse, som vil si at de fleste ikke utvikler vanlig lungebetennelse og sykdomsforløpet er ofte mildere. 

Mykoplasma-bakterien rammer som oftest barn, men voksne kan også bli smittet, særlig i epidemisesongen.

Det er sjeldent at mykoplasma-bakterien utvikler seg videre til ordinær lungebetennelse, og vil som regel gå over av seg selv. Derfor har atypisk lungebetennelse en god prognose, og krever som regel ikke behandling. Omtrent 10 prosent som er smittet av bakterien utvikler lungebetennelse. 

Symptomer på mykoplasma lungebetennelse:

 • Langvarige luftveisplager
 • Tørrhoste
 • Redusert allmenntilstand
 • Utslett
 • Hodepine
 • Sår hals

Når bør jeg ta kontakt med lege?

 • Ved tegn til luftveisinfeksjon og redusert allmenntilstand
 • Ved høy feber som varer over flere dager
 • Ved tørrhoste over en lenger periode
 • Ved stikkende smerter i brystet eller smerter ved innpust/utpust

Det er viktig at lungebetennelse forårsaket av bakteriell infeksjon blir behandlet med antibiotika så raskt som mulig. Derfor bør du ta kontakt med lege ved mistanke om lungebetennelse.

Spesielt viktig er det hvis du har sykdom som kan forverres eller utløse alvorlige symptomer på lungebetennelse. Vi anbefaler også særlig at eldre personer og barn søker medisinsk hjelp ved mistanke om sykdommen.

Ved høy feber og rask forverring av symptomer bør du oppsøke umiddelbar hjelp, enten på legevakt eller ved å ringe 113. Ring også 113 dersom du opplever trykk over brystet og pustevansker.

Hva skjer på undersøkelsen hos legen?

Våre dyktige allmennleger og lungeleger vil lytte til lungene dine med et stetoskop for å sjekke om de hører lyder som tyder på lungebetennelse. Undersøkelsen vil som regel også bestå av måling av temperatur, blodtrykk og puls. 

Ved mistanke om lungebetennelse vil det være aktuelt med en blodprøve som måler CRP. Forhøyet verdi av CRP tyder på en betennelse i kroppen.

Ved bakteriell lungebetennelse vil en blodprøve som regel vise høyere verdier av CRP enn ved en lungebetennelse forårsaket av virus, som kan hjelpe oss med å skille mellom en bakteriell infeksjon og en virusinfeksjon. 

Det kan også bli aktuelt med en røntgenundersøkelse av lungene som kan bli utført samme dag på huset. 

Behandling av lungebetennelse

Under en konsultasjon vil vi gå gjennom symptomer og sykdomsforløpet for å avgjøre behandlingsform. Dersom infeksjonen skyldes bakterier i lungene, vil du få behandling med antibiotika.

Ved lungebetennelse som skyldes virus, vil ikke antibiotika ha noen effekt da antibiotika kun behandler bakterieinfeksjon. Virusinfeksjonen vil som oftest gå over av seg selv, men man kan lindre symptomer med reseptfrie smertestillende og febernedsettende legemidler.

Under denne perioden bør du la kroppen hvile mest mulig. Det er viktig å utsette seg for minst mulig fysisk og psykisk stress, slik at kroppen får overskudd til å bekjempe sykdommen.

Unngå trening og fysisk anstrengelse, drikk mye vann og la kroppen bli helt frisk før du går tilbake til normal hverdag.

Alvorlige tilfeller av lungebetennelse kan kreve sykehusinnleggelse, hvor man får antibiotika og eventuell væske intravenøst. Ved alvorlige pusteproblemer kan oksygen være nødvendig for å lette pusten. Respirator kan bli nødvendig i de mest alvorlige tilfellene av lungebetennelse.

Sykdomsforløp

Lungebetennelse er en alvorlig tilstand, men med rask og riktig behandling vil de fleste friske voksne oppleve et ukomplisert sykdomsforløp. Antibiotikakur vil som regel være tilstrekkelig behandling ved bakteriell infeksjon, og sykdommen vil gå over i løpet av noen uker. 

Alder og helsetilstand vil imidlertid avgjøre hvor fort du blir frisk etter lungebetennelse. Noen kan oppleve at de blir helt friske, mens andre kan være plaget av utmattelse eller irritasjonshoste i en lenger periode. 

Hos eldre og personer med svekket immunforsvar kan tilstanden være livstruende og kreve sykehusinnleggelse. 

Noen er mer utsatt for pneumoni

Lungebetennelse kan være svært alvorlig for personer med et redusert immunforsvar, ofte små barn, eldre eller personer med kronisk sykdom slik som astma. Dette er fordi barn har ikke et fullstendig utviklet immunsystem ennå, og eldre har ofte et svekket immunsystem. 

I noen tilfeller blir personer med lungebetennelse så syke at de må legges inn på sykehus.

Lungebetennelse hos barn

Lungebetennelse hos barn starter ofte som en uskyldig forkjølelse. Dersom forkjølelsen utvikler seg til lungebetennelse, vil barnet bli sykere etter noen dager. Vanlige symptomer å se etter er høy feber, spisevegring, brekninger, diaré og magesmerter. Noen barn blir også korte i pusten og irritable. 

Det kan være vanskelig å identifisere lungebetennelse hos barn, særlig mindre barn. Derfor bør barnet undersøkes hos lege ved mistanke om lungebetennelse, for å kunne bekrefte eller utelukke sykdommen og deretter starte riktig behandling. Mindre barn vil ofte behandles på sykehus med intravenøs antibiotika, mens større barn ofte kan behandles med antibiotika i tablettform hjemmefra. 

Årsaker til lungebetennelse

Lungebetennelse skyldes at lungevevet er betent, noe som forårsakes av enten virus eller bakterier i lungene. 

Lungebetennelse oppstår ofte etter bronkitt, influensa eller annen luftveisinfkesjon, men kan også oppstå brått. 

Pneumokokker er den hyppigste årsaken til bakteriell lungebetennelse. Andre vanlige bakterier som kan forårsake lungebetennelse er Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae type b (hib) og klamydia lungebetennelse.  

En lungebetennelse forårsaket av virus overføres gjerne gjennom hosting og nysing. Denne dråpesmitten kan også sitte på fysiske gjenstander som smittsomme personer har berørt, for eksempel dørhåndtak og telefon.

Noen er mer sårbare og utsatt for å få lungebetennelse enn andre. Ofte skyldes dette et svekket immunforsvar som gjør at kroppen ikke klarer å bekjempe virus og bakterier på samme måte som en frisk person.

Andre risikofaktorer er:

 • Diabetes
 • Lungesykdom
 • Hjertesykdom
 • Kreft
 • Røyking
 • Høy alder
 • Graviditet (særlig i de siste månedene av svangerskapet)

Bakteriell lungebetennelse

Pneumokokker
Pneumokokker er den vanligste årsaken til lungebetennelse, og forekommer ofte som en komplikasjon etter forkjølelse eller influensa. Små barn og eldre mennesker får ofte lungebetennelse som følge av pneumokokker. Bakterien er også hovedårsaken til øvre luftveisinfeksjon hos små barn.

Mykoplasma
Mykoplasmainfeksjon gir som regel langtrukken luftveisinfeksjon i både øvre og nedre luftveier. Ti prosent av tilfeller med mykoplasmainfeksjon utvikler seg til lungebetennelse. For de fleste vil infeksjonen gå over av seg selv, men sykdommen kan vare i opptil 4 uker.

Legionella
Legionellabakterien kan forårsake legionærsykdom, som er en type lungebetennelse. Bakterien sprer seg i vann med en varme på mellom 18-45 grader. Man blir smittet ved å puste inn vannpartikler fra eksempelvis boblebad, dusj eller gjennom klimaanlegg. Forekomsten er hyppigere i utlandet, men bakterieinfeksjonen kan forekomme hvor som helst. Legionella smitter personer i alle aldre.

Haemophilus influenzae type b (Hib)
Hib var den hyppigste årsaken til meningitt hos småbarn før vi fikk vaksine mot bakterien. Barn under fem år ble særlig rammet av Hib-infeksjon. I Norge i dag er Hib-vaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og etter denne innføringen har infeksjonene nesten forsvunnet.

Chlamydia pneumoniae
Chlamydia pneumoniae en bakterie som kan gi luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Bakterien er årsak til cirka 10 prosent av tilfeller med lungebetennelse som ikke behandles på sykehus. Smitten skjer ved dråpesmitte, ofte gjennom hosting, nysing og spytt. Lungebetennelse som skyldes denne bakterien har en tendens til å forverre symptomer hos personer med kronisk bronkitt og KOLS.

Virus lungebetennelse

Influensavirus
Influensaviruset kan overføres ved direkte kontakt eller dråpesmitte. Viruset rammer personer i alle aldre og kan forårsake utbrudd av lungebetennelse. Influensaviruset har størst forekomst på vinteren. Mellom fem og ti prosent av befolkningen får influensa hver vintersesong.

Koronavirus - lungebetennelse etter korona
Koronavirus kan overføres fra dyr til mennesker eller gjennom dråpesmitte fra menneske til menneske. Etter en koronainfeksjon kan enkelte utvikle alvorlig lungebetennelse. Eksempler på koronavirus som kan lede til lungebetennelse er SARS, Covid-19 og MERS.

RS-virus
RS-viruset overføres gjennom direkte kontakt med en smittet person eller dråpesmitte. Virusinfeksjonen er en hyppig årsak til infeksjon i de nedre luftveiene hos små barn. RS-virussesongen er normalt fra november til mai, og vanligvis er det bare to til tre måneder fra de første tilfellene av smitte til sykdommen når sitt høydepunkt.

Lungebetennelse-vaksine

Du kan komme til Volvat for vaksine mot lungebetennelse

Vi benytter to typer lungebetennelse-vaksine (pneumokokkvaksine). Vaksinen beskytter lungene mot at bakterier sprer seg inn i lungevevet og til andre organer i kroppen. 

Vi anbefaler alle friske over 65 år, samt hjerte- og lungesyke og andre som har underliggende sykdom som gir høyere risiko for alvorlig lungebetennelse, å vaksinere seg. Vi anbefaler voksne å revaksinere seg etter 10 år. For eldre med underliggende sykdommer anbefaler vi hvert 5. år.

Oppsøk hjelp ved mistanke om lungebetennelse

Volvats dyktige allmennleger og barneleger gir deg rask og kyndig hjelp ved lungebetennelse og tilhørende tilstander.

På flere av våre sentre har vi en egen poliklinikk for lungesykdommer med topp moderne utstyr og lungespesialister med lang erfaring innen utredning av lungesykdommer som astma, allergi og KOLS.

Bestill konsultasjon hos allmenn-/barnelege eller lungespesialist

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.