Hoste

Hoste er et vanlig symptom ved luftveisinfeksjoner, og er kroppens naturlige beskyttelsesreaksjon på fremmedelementer eller en betennelse i luftveiene.

Det finnes ulike typer hoste, og de behandles ulikt. Det er derfor viktig å få en lege til å vurdere hvilken behandling som best kan hjelpe deg.

Tørrhoste

Tørrhoste er en plagsom men stort sett ufarlig hoste uten slim. Tørrhoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre virusinfeksjoner i luftveiene. Tørrhoste kan ofte kan vedvare i flere uker, men det finnes medisiner som kan lindre, særlig dersom en rammet av hosteanfall på nattestid.

Slimhoste

Slimhoste er, som navnet tilsier, hoste grunnet økt slimproduksjon. Dette skyldes oftere bakterielle infeksjoner, og betennelsen er ofte kraftigere enn ved tørrhoste. Ved slimhoste er det svært viktig å drikke mye vann for å løsne slimet og gjøre det lettere å hoste opp. Det finnes også en rekke medisiner som kan virke lindrende. En bør aldri bruke hostedempende preparater ved slimhoste.

Hoste hos barn

Hoste er svært vanlig hos barn, og nesten alltid helt ufarlig. Hoste er derimot ikke vanlig hos spedbarn, og en bør alltid oppsøke lege umiddelbart dersom nyfødte barn under 3 måneder hoster.

Skyldes ofte virus

Hoste hos barn skyldes stort sett forbigående virus og luftveisinfeksjoner, og barn kan hoste lenge selv når feberen og andre symptomer har avtatt.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom barnet har inndragninger i brystet kan dette tyde på at det er tungt for barnet å puste, og en bør oppsøke lege raskt.

Ved vedvarende hoste som ikke kan sees i sammenheng med sykdom, bør barnet utredes for barneastma.

I sjeldne tilfeller skyldes akutt hoste hos barn at de har fått et fremmedlegeme i luftveiene, og om barnet viser tegn på å ikke få nok luft, blant annet ved å bli blå, skal en ringe 113, da det kan stå om liv og helse.

Les også:

Få hjelp med hoste

Volvat har erfarne allmennleger og barneleger med kort ventetid.

Bestill time hos allmenn-/barnelege