Fertilitetssjekk av kvinner

En fertilitetssjekk gir deg kunnskap og svar om din fruktbarhet og evne til å bli gravid. 

Sjekke fertilitet hos kvinner

Fertilitetssjekk er et tilbud til alle kvinner som ønsker å bli gravid nå eller en gang i fremtiden, og er en individuelt tilpasset fertilitetstest. Sjekken gir svar på spørsmål eller bekymringer tilknyttet din fertilitet, forståelse av egen kropp og eggstokkreserver.

Slik foregår fertilitetssjekken

Vi tilbyr en helhetlig og grundig evaluering av din fruktbarhet basert på syklus, sykdomshistorikk, alder, livsstil og generelle helsetilstand. 

 Undersøkelser vi utfører:

  • Grundig gynekologisk undersøkelse
  • Ultralyd av eggstokker og livmor
  • Relevante blodprøver (AMH/FSH/LH og østradiol)

Eggstokkene – kroppens raskest eldende organ

Egg blir til i eggstokkene i fosterlivet, og etter fødsel blir det ikke dannet noen nye egg. Kvinner er født med et bestemt antall egg. Med økende alder minker både antall egg og kvaliteten på eggene, og derfor blir det vanskeligere å bli gravid.

Svar på fertilitetssjekken

Resultatet av en fertilitetssjekk vil gi informasjon om din fertilitetshelse sammenlignet med gjennomsnittet for alderen. Du vil få bedre forståelse av egen fruktbarhet og potensielt redusere behovet for assistert befruktning senere i livet.

Hva om eggstokkreservene er lave?

Hvis fertilitetssjekken viser at eggstokkreserven din er lav, kan det påvirke dine beslutninger om å vurdere muligheten til å fryse ned eggene dine som en forsikring for fremtiden, eller velge å fremskynde familieplanleggingen.  

Vi kan ikke svare med sikkerhet på hvordan eggstokkreservene dine vil bli i fremtiden, men nåværende prøveresultater vil gi oss en god indikasjon.

Hvis du velger å starte å fryse ned egg eller å prøve å bli gravid, kan det være lurt å gjennomføre en ny fertilitetssjekk senere, etter anbefaling fra din gynekolog.

Eggstokkreserver

Når vi sjekker fruktbarheten og tester eggstokkreservene, vil vi få informasjon om hvor mange egg en kvinne har i eggstokkene.

  • Lave eggstokkreserver kan indikere reduserte sjanser for å bli gravid
  • Gode eggstokkreserver gir store sjanser for at man kan bli gravid naturlig

Vi ser som oftest gode eggstokkreserver hos yngre kvinner, da antallet og kvaliteten på eggene vanligvis avtar med alderen. Det er viktig å huske på at det er individuelle forskjeller, noen kvinne kommer tidlig i overgangsalder og for disse kvinnene er det ekstra viktig å få kjennskap til egne eggstokkreserver.

En fertilitetssjekk kan være viktig

En fertilitetsjekk på et tidlig tidspunkt kan avdekke mulige problemer med fruktbarheten, og slik kan man ta nødvendige grep for å håndtere dem. Dette kan hjelpe med å ta informerte valg om fremtidig planlegging av familie.

Fruktbarheten synker med alderen

Eggstokkene spiller en viktig rolle i en kvinnes reproduktive system gjennom hele livet, men deres betydning endrer seg ved økende alder. Oversikt over alders betydning for eggstokkreservene:

20-30 år: Høy fruktbarhet

På dette stadiet av livet er eggstokkene på sitt høydepunkt med hensyn til reproduktiv funksjon. De inneholder et betydelig antall eggceller (follikler), og kvinnen har vanligvis høy fruktbarhet og gode muligheter for å oppnå graviditet.

30-40 år: Avtagende fruktbarhet

Ved å nærme seg 30-årene begynner eggstokkene å gradvis avta i sin reproduktive kapasitet. Kvinnens eggstokkreserve reduseres, noe som betyr at antallet eggceller avtar, og kvaliteten kan også bli dårligere. Dette kan gjøre det vanskeligere å oppnå graviditet naturlig.

40+ år: Betydelig reduksjon i fruktbarhet

Etter fylte 40 år avtar eggstokkene betydelig i sin funksjon. Kvinner opplever en betydelig reduksjon i både antall og kvalitet på eggceller. Dette øker risikoen for reproduktive problemer som infertilitet, spontanabort og genetiske abnormiteter hos fosteret.

Hvem bør sjekke fertiliteten sin?

  • Fertilitetssjekk er et tilbud til alle kvinner i 20- og 30-årene som vil bli gravid nå eller en gang i fremtiden
  • Kvinner med uregelmessig menstruasjon eller andre gynekologiske problemstillinger
  • For kvinner som nærmer seg 30-årene, kan det være en god ide å få oversikt over egen fertilitet. Hvis fertilitetssjekken viser at du har et lavt antall egg i eggstokkene, kan det påvirke dine beslutninger om familieplanlegging
  • For kvinner som ikke vet om de vil ha barn, men likevel ønsker å kunne ta et bevisst valg om dette i fremtiden

Uregelmessig menstruasjon eller gynekologiske problemer som endometriose kan påvirke fruktbarheten. En fertilitetssjekk kan bidra til å identifisere disse problemene slik at du kan få nødvendig behandling.

Et bevisst forhold til frertiliteten sin

Det er viktig å merke seg at fertilitetssjekk ikke bare er for personer som har problemer med å bli gravide. Å forstå sin reproduktive helse tidlig kan gi verdifull informasjon og veiledning for fremtidig familieplanlegging.

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Ikke ta fertilitetssjekk ved bruk hormonell prevensjon

Når man bruker p-piller, endres hormonene i kroppen. Disse hormonene påvirker hvordan eggstokkene fungerer, noe som kan føre til at resultatene fra tester for AMH og FSH ikke blir nøyaktige.

AMH-tester måler et hormon som sier noe om hvor mange egg en kvinne har igjen i eggstokkene. FSH-tester måler et annet hormon som også har med eggstokkene å gjøre.

Når man tar p-piller, blir disse hormonene kunstig påvirket, og testresultatene kan bli feil. Derfor bør man vanligvis vente noen måneder etter at man har sluttet med p-piller før man tar disse testene, slik at resultatene blir mer riktige.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.