Fertilitetsutredning

Fertilitetsutredning er et naturlig sted å starte, enten du/dere ønsker å få barn nå eller i fremtiden.

Fertilitetsutredning på Volvat

Før man kan komme i gang med assistert befruktning og være trygg på at assistert befruktning er aktuelt, må vi finne årsakene bak fruktbarhetsproblemene. Første steget i prosessen er derfor fruktbarhetsundersøkelser.

Fertilitetsutredning av både enslige og par

Vi tilbyr fertilitetsutredning til alle som ønsker det. Du trenger ikke å være i et parforhold for å benytte deg av denne muligheten. Behandling av enslige kvinner er tillat i Norge, og stadig flere ønsker å fryse ned ubefruktede egg for å ha muligheten til barn med egne egg på et seinere tidspunkt i livet. 

Husk på at en fertilitetsutredning er uforpliktende. Du trenger ikke å starte noen form for behandlig etter en slik undersøkelse. 

Alle våre gynekologer utfører fertilitetsutredning

Alle våre gynekologer i Volvat tilbyr grundig fertilitetsutredning av kvinner. Du velger selv hvor du vil starte utredningen. Blir det aktuelt med assistert befruktning vil behandlingen gjøres ved våre hovedseter i Trondheim eller i Oslo.

Hva skjer på en fertilitetsutredning?

Under en utredningstime går vi gjennom din eller deres historie og kartlegger om det foreligger noen tilstander som kan ha en innvirkning på deres fruktbarhet.

Dersom én av dere eller begge har et underliggende medisinsk problem som fører til infertilitet, vil undersøkelsen kunne gi svar på dette.

Fertilitetsutredningen vil ofte kunne gi svar på årsaken bak infertilitet, så langt det lar seg gjøre.

Dette skjer på en fertilitetsutredning av kvinner

Kvinner vil bli bedt om å ta en blodprøve før timen, for å få kartlagt hormonstatus. Vi vil foreta en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av både livmor og eggstokker. Hormonanalysen kan gi oss oversikt over eggstokkreservene og reguleringen av kjønnshormonene til kvinnen.

Det kan også være aktuelt å undersøke om det er normal passasje i egglederne, ved hjelp av en kontrastundersøkelse eller ved laparoskopi med fargepertubasjon.

Våre gynekologer kan gjøre en kontrastundersøkelse som er en enkel undersøkelse som sjekker om egglederne er åpne. Denne undersøkelsen bør gjøres rett etter avsluttet menstruasjon og før neste eggløsning.

For kvinnen forgår utredningen slik:

  1. Intervju, utfylling av relevante opplysninger. Forhold knyttet til generell helse, menstruasjonssyklus, gynekologiske tilstander og eventuelt tidligere graviditeter
  2. Prøvetaking (hormonanalyser og evt bakteriedyrkning). Hormonprøver for å undersøke eggstokkreserver tas på 2. eller 3.menstruasjonsdag. 
  3. Undersøkelse med ultralyd av eggstokker og livmor
  4. Evt tilleggsundersøkelser etter individuell vurdering. Dette kan være undersøkelse av passasje av eggledere og livmorhule

NB: Det er vanskelig å vurdere kvinner som står på p-piller. Dette skyldes at p-pillene midlertidig «krymper» eggstokkene og blodprøvene blir ikke tolkbare til dette formålet. For å få gjort en god vurdering bør kvinnen derfor ha sluttet med p-piller minimum 3 måneder før blodprøver og undersøkelsen. Husk annen ikke-hormonell prevensjon i denne perioden dersom graviditet vil unngås.

Fertilitetsutredning av menn

En fruktbarhetsundersøkelse for menn innebærer analyse av sædprøve, og eventuelle blodprøver for å sjekke hormonstatus. Du kan ta prøven hjemme og ta den med deg til timen, eller på klinikken dersom du har mer enn en times reisevei.

For mannen foregår utredningen slik:

  1. Intervju, utfylling av relevante opplysninger
  2. Sædprøve (gjøres ved Fertilitetssenteret i Oslo eller Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim)
  3. Blodprøver dersom avvikende sædprøve
  4. Undersøkelse av mannes underliv med ultralyd av testikler

Vårt inntrykk er at mange menn har spørsmål og bekymring knyttet til egen fertilitet. Mannlig fertilitet er mer sammensatt enn svaret på en enkelt sædprøve.

Ved nedsatt kvalitet på første sædprøve anbefaler vi ofte en kontrollprøve. Ytterligere utredning med hormonanalyser, genetiske prøver og ultralyd av testikler vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Når bør jeg oppsøke legehjelp for infertilitet?

En generell anbefaling er å ta kontakt med gynekolog dersom dere ikke lykkes med å oppnå ønsket graviditet i løpet av et halvt år, med regelmessig ubeskyttet samleie.

Kvinner under 35 år, med regelmessige menstruasjoner og generell god helse, kan prøve i opptil 12 måneder, før dere vurderer å ta kontakt. Dersom man blir bekymret før det har gått ett år, kan man ta kontakt tidligere. Det kan være fint å gjøre en vurdering av eggstokkreservene slik at man kan få kjennskap til sin egen status. 

Evnen til å bli gravid naturlig reduseres kraftig etter fylte 35 år, fordi kvaliteten på eggene synker og antall egg reduseres med alderen. Det er derfor viktig å ikke vente for lenge med å oppsøke hjelp dersom kvinnen har passert 35 år. Vi anbefaler utredning etter prøving i 6 måneder. 

For menn er den vanligste årsaken til infertilitet knyttet til sædproduksjon. Det finnes ulike faktorer som kan forårsake problemer med sædproduksjonen hos menn.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.