Forskning

Publisert 27.04.2022: PhD-studie på L-karnitin og spermier

Tidligere studier har indikert at fedme og overvekt kan påvirke sædkvaliteten og innholdet av fettsyrer i spermiene. Hos menn med overvekt er det funnet en reduksjon i innholdet av blant annet omega-3 og omega-6 fettsyrer i spermiene. Disse fettsyrene har en gunstig effekt på sædkvaliteten. En av de mest betydningsfulle omega-3 fettsyrene i sædceller er DHA, som finnes naturlig i høy konsentrasjon i tran. L-karnitin er et lite molekyl som spiller en viktig rolle i fettsyremetabolismen, og det er påvist at sædvæsken spesielt inneholder høye konsentrasjoner av L-karnitin.

Resultatene fra denne studien viser en sammenheng mellom nivåene av L-karnitin i sædvæsken og fettsyrer i sædcellene. Våre funn indikerer at modne sædceller benytter seg av fettsyrer i sin energiproduksjon.

Les mer på Asian Journal of Andrology (lww.com)

Publisert 29.07.2021: Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities

Embryolog Mette ved Volvat Spiren i Oslo er en medforfatter på en oversiktsartikkel publisert i Human Reproduction, som er et av de fremste tidsskriftene innen assistert befruktning. Artikkelen ser på tidligere studier og hvordan fertilitetsklinikker kan benytte Kunstig Intelligens (KI) i ulike prosesser av behandling med assistert befruktning.

I samarbeid med OsloMet har vi starter flere prosjekt hvor vi skal bruke KI som et hjelpemiddel i klinikken. Dette gjelder spesielt ved utvelgelsen av hvilket embryo som gir høyest sannsynlighet for graviditet, og hvilken sædcelle som med høyest sannsynlighet kan befrukte et egg.

Du kan lese hele artikkelen her: https://www.fertilitetssenteret.no/wp-content/uploads/2021/08/Artificial-intelligence-in-the-fertility-clinic_-status-pitfalls-and-possibilities.pdf

Publisert 28.11.2016: Betydningen av mors alder for svangerskap og barn etter assistert befruktning

Hensikten med studien var å sammenligne betydningen av mors alder i et naturlig svangerskap og svangerskap som har oppstått gjennom assistert befruktning, for å se om det har betydning for komplikasjoner hos mor og eller barnet.

I studien har man analysert og sammenlignet over 300 000 IVF-svangerskap med 260 000 naturlig svangerskap. Dataen ble samle fra alle nordiske land.

Konklusjonen fra studien var at høy alder hos mor er assosiert med økt risiko for keisersnitt og ulike svangerskapskomplikasjoner. Det er omtrent lik risiko for mødre med høy alder ved svangerskap etter assistert befruktning og svangerskap etter vanlig befruktning.

Studien ble publisert i oktober 2016 i Fertility and Sterility og kan leses i sin helhet her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27399261/

Publisert 05.09.2016: Svangerskap og barn etter eggdonasjon: en systematisk review og metaanalyse

Det blir gjennomført over 50 000 eggdonasjonsbehandlinger årlig i Europa og USA. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en systematisk gjennomgang av alle studier om svangerskap og barn etter eggdonasjon, for å kunne fastslå om det er høyere risiko for komplikasjoner ved eggdonasjon fremfor IVF og ICSI.   

35 studier ble inkludert i gjennomgangen.

Studien konkluderer med at det er en økt risiko for komplikasjoner, men at hovedgrunnen for dette er at det settes tilbake mer enn ett befruktet egg. For å redusere risikoen for komplikasjoner ved eggdonasjon, bør det derfor kun settes tilbake ett befruktet egg.

Studien ble publisert i British Journal of Obstetrics and Gynecology i september 2016 og kan leses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27592694/

Publisert 18.01.2015: Hvilket behandlingsalternativ er best for par med uforklarlig eller mild mannlig faktor?

Behandlingsvalget for par med uforklarlig eller mild mannlig infertilitet kan være avgjørende for å forebygge tvillinger. En stor studie fra Nederland sammenlignet effektiviteten av inseminasjonsbehandling (IUI) med in vitro fertilisering (IVF).  Liv Bente fra Volvat Spiren i Trondheim, ble invitert av British Medical Journal til å gi en redaksjonell kommentar til denne studien.

Budskapet fra studien er todelt. For det første bør man ta i bruk flere behandlinger med inseminasjon da dette under kontrollerte forhold, kan være et godt alternativ til standard IVF-behandling for enkelte pasientgrupper – bla. par med uforklarlig infertilitet, men ikke nødvendigvis for par med mannlig faktor. For det andre kan man redusere risikoen for tvillinger med inseminasjon gjennom tydelige kriterier og grundige undersøkelser.

Les her for mer informasjon: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576321/

Publisert 12.02.2012: Hvor mange egg skal man sette tilbake: bedre føre var enn etter snar?

Den økte forekomsten av tvillinger har vært og er fortsatt den største risikofaktoren knyttet til prøverørsbefruktning.

Det er betydelige forskjeller mellom klinikker og land når det gjelder hvor vellykkede de er i å unngå dette. Generelt sett har det vært fremgang i Europa de siste årene, men man har ennå ikke lykkes med å senke forekomsten av tvillinger til et akseptabelt nivå. Løsningen ligger i å ha et godt fryseprogram for å bevare embryoer og å sette tilbake ett embryo om gangen.

Liv Bente ble invitert til å skrive en redaksjonell artikkel i The Lancet som er det mest leste medisinske tidsskriftet i verden, om denne problemstillingen fordi hun har vært spesielt opptatt av dette i mange år.

Denne kan leses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22243710/

Lurer du på noe? Vi tar kontakt!

Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende og du vil kunne spørre oss om det du eventuelt måtte lure på.

Vi kan også bistå med timebestilling for fertilitetssjekk eller en førstegangskonsultasjon.

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.