Jordmor

Jordmor

En jordmor er spesialist på svangerskap og følger opp mor både før og etter fødsel. På Volvat i Fredrikstad tilbyr vi time hos jordmor for veiledning rundt fødsel, ultralyd/screening og ammehjelp.

 Jordmor hjelper deg med: 

 • Ultralyd + screening etter uke 12
 • Ammehjelp 
 • Samtale rundt fødsel 
 • Svangerskapskontroll 
 • Fødselsforberedelse  

Hvis det skulle oppstå komplikasjoner i graviditeten eller sykdom hos foster vil en gynekolog bistå deg med videre utredning. Jordmor samarbeider tett med gynekolog for å kunne ivareta dine behov og helse på best mulig måte. Vi er opptatt av at hver kvinne som kommer til oss skal føle seg trygg, opplyst og støttet under hele prosessen.   

Du får raskt time hos oss og vi er tilgjengelige for deg under hele svangerskapet.  

Ultralyd 

Vår jordmor har spisskompetanse innen ultralyd og utfører ultralyd og screening etter uke 12. Dette innebærer også 3D/4D ultralyd – en avansert ultralydundersøkelse hvor du får et virkelighetsnært møte med barnet i magen. Du får muligheten til å møte ditt eget barn før fødselen, som kan være en vakker og meningsfull opplevelse for mor og far.  

Dersom du ønsker en tidlig ultralyd før uke 12 kan en av våre gynekologer utføre dette. Første kontroll etter fødsel og eventuell innsettelse av spiral utføres også av gynekolog, samt vaginal ultralyd.  

Ammehjelp

Mange kvinner opplever utfordringer med ammingen, og har behov for veildning og støtte. Volvat Fredrikstad tilbyr ammehjelp. Det kan være frustrerende for en nybakt mor å oppleve at ammingen ikke går som planlagt, og det er lurt å søke hjelp tidlig slik at det ikke utvikler seg til et større problem.  

Vi er her for å tilby deg god veiledning og råd, og ofte er det små justeringer som skal til for å løse vanskelighetene med ammingen. Det kan samtidig føles godt å få ut frustrasjon, vite at man ikke er alene om disse utfordringene og at det er hjelp å få.  

Likevel kan amming være en tidkrevende prosess som krever tålmodighet. Det er viktig å være forberedt på dette, og vår jordmor er her for deg gjennom hele prosessen.  

Her er noen justeringer du kan gjøre for bedre kontakt med barnet under amming: 

 • Hud mot hud kontakt 
 • Finn en behagelig og avslappet posisjon 
 • Få støtte fra partner 
 • Regelmessig amming 
 • Sørg for at barnet har et godt sugetak 

Samtale rundt fødsel 

Det skjer mange endringer i kroppen under og etter fødsel. Dette kan føles overveldende og usikkert for mange mødre. Vår jordmor kan hjelpe deg med å navigere både fysiske og psykiske forandringer, og tilby deg god støtte og veiledning under denne spennende tiden.  

Vår jordmor vil informere deg om vanlige forandringer under svangerskapet og lede deg og din partner gjennom denne perioden. Det er viktig for oss at dere som foreldre føler dere trygge, og får svar på det dere måtte lure på.  

Det kan virke beroligende å bli fulgt opp av samme person under hele svangerskapet. Du kan være trygg på at vi tar oss tid til å sørge for at du føler deg ivaretatt gjennom en persontilpasset tilnærming til enhver pasient.  

Jordmor er tilgjengelig for deg som: 

 • Opplever frykt og angst for å føde 
 • Ønsker veiledning og informasjon om forandringer i kroppen i forbindelse med graviditet 
 • Ønsker informasjon om fødsel 
 • Vil bli gravid, men ønsker med informasjon før du tar den beslutningen 
 • Ønsker å snakke med noen etter abort 
 • Har behov for tilrettelegging i hverdagen i forbindelse med graviditet 
 • Ønsker å snakke med noen i forbindelse med ikke planlagt graviditet 

Erfaren jordmor hos Volvat Fredrikstad

Volvat Fredrikstad tilbyr en helhetlig jordmortjeneste i tett samarbeid med gynekologer og barnelege samt øvrige yrkesgrupper. Vi er fokusert på kvinnehelse og gjør alt for at du skal føle deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele svangerskapet.

Jordmor pris

 • Førstegangs time hos jordmor (60 min.) – 1 400,-
 • Kontroll hos jordmor (30 min.) – 650,-
 • 3D/4D ultralyd - 1 495,-
 • 2D ultralyd – 990,-