Velkommen til Volvat Hodepinesenter

Hodepinesenter, Volvat

Vårt tverrfaglige team på Majorstuen i Oslo utreder, diagnostiserer og behandler din hodepinesykdom. Du kan også melde deg på mestringskurs, for både pasienter og helsepersonell.

Over halvparten uten diagnose

Hodepine som kommer tilbake over tid eller endrer seg og påvirker ditt daglige liv bør diagnostiseres hos legen. 

Migrene er den aller vanligste hodepinetypen som fører til legebesøk. Likevel anslås det at over halvparten av de som har sykdommen ikke har fått stilt diagnosen hos legen.

Forberedelse til hodepine-konsultasjon

Når du bestiller time til 1. gangs hodepineutredning må du ta med egenmelding til konsultasjonen:

Ved grundig utfylling av skjemaet vil du få best utbytte av konsultasjonen. Beregn gjerne noen dager på utfyllingen.