Nevrolog

Lege, notater, konsultasjon, volvat

Hos oss møter du erfarne nevrologer som utreder og behandler pasienter med sykdommer i hjerne, ryggmarg og nerver, samt visse muskelsykdommer.

En nevrolog kan hjelpe deg med blant annet utredning av smerter, førlighetsforstyrrelser og anfallslidelser. Dette kan være epilepsi, multippel sklerose (MS), hjerneslag eller andre nevrologiske sykdommer som: 

  • Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser
  • Polynevropati
  • Svulster eller andre skader i nervesystemet

Forberedelse til generell nevrologisk konsultasjon

Når du bestiller time til generell nevrologisk konsultasjon bør du medbringe annen relevant informasjon fra eventuelle tidligere legebesøk og undersøkelser:

  • Papirer fra fastlege
  • Papirer fra sykehus
  • Papirer fra andre spesialister
  • Siste tids blodprøvesvar
  • Billedundersøkelser (MR, CT, røntgen, ultralyd)
  • Andre relevante undersøkelser

Forberedelse til hodepine-konsultasjon

Når du bestiller time til 1. gangs hodepineutredning må du ta med egenmelding til konsultasjonen:

Ved grundig utfylling av skjemaet vil du få best utbytte av konsultasjonen. Beregn gjerne noen dager på utfyllingen.