Kurs for pasienter og helsepersonell

Delta på kurs for mestring og behandling av hodepine

Kurskalender 2019

En dags kurs for leger og sykepleiere

 • Mandag 8. april, kl 11:00 - 16:00
 • Mandag 3. juni, kl 11:00 - 16:00

Mestringskurs for voksne

 • Fredag 24. mai, kl 14:30 - 20:00

Medikament saneringskurs for pasienter med sannsynlig medikamentutløst hodepine (MOH)

Gruppeundervisning over 6 uker med tre oppmøter á 1 time samt individuelle telefonoppfølgninger

 • 24. april – 15. mai – 5. juni, kl. 10.00 – 11.00

Kontakt oss for mer informasjon og påmelding

En dags kurs for leger og sykepleiere

 • Mandag 8. april 2019, kl. 11.00 – 16.00
 • Mandag 3 juni 2019, kl. 11.00 – 16.00

Kursleder: Dr. Anne Christine ( Tine) Poole
Sted: Volvat Medisinske Senter, Majorstua. Møterom «Cerebrum» samt Hodepinesenteret
Pris: Gratis for leger og sykepleiere

Ønsker du å vite mer om diagnostisering og behandling av kronisk migrene

Mandag 8. april og mandag 3. juni arrangeres det kurs som er rettet mot leger og sykepleiere som allerede behandler pasienter med migrene og andre hodepinesykdommer, og ønsker å lære mer injeksjonsbehandling.

Sykepleier må ha godkjenning fra samarbeidende lege.

Program:

 • 11.00-12.00 Velkommen, registrering og lett lunsj
 • 11.30-13.30 Diagnostikk og behandling – hodepine og migrene
 • 13.30-16.00 Injeksjonsteknikk, oppsummering og spørsmål

Kontakt oss for mer informasjon og påmelding

Mestringskurs for voksne

 • Fredag 24. mai 2019, kl. 14.30 – 20.00

Kursleder: Dr. Anne Christine ( Tine) Poole
Sted: Volvat Medisinske Senter, Majorstua. Møterom «Cerebrum»
Pris: kr. 3.000,- / medlemspris kr. 2.400,-

Dette er et terapi- og kurstilbud som vil gi deg med migrene elle andre hodepinesykdommer mulighet til økt forståelse, aksept og utvikling i å takle en hverdag hjemme og på jobb – til tross for hyppige anfall. Du vil også lære mer om triggere, trening, og om riktig bruk av medisiner. Kurset vil stimulere til økt opplevelse av mestring og motivere til en aktiv livsstil og bedret livskvalitet for å unngå å falle ut av arbeidssituasjonen. Du får anledning til å delta aktivt og utvikle økt selvinnsikt i forhold til egen livssituasjon.

Du vil treffe:

 • Tine Poole, lege
 • Olav Elvemo- sykepleier og kognitiv terapeut
 • Tor Petter Lillebo Stormoen – fysioterapeut og treningsfysiolog

Temaer:

 • Migrene og andre hodepiner
 • Medikamentoverforbrukshodepine
 • Anfallsmedisiner
 • Forebyggende medisiner
 • Effekten av fysisk aktivitet og trening
 • Øvelser alle kan få til hjemme
 • Hyppig fravær fra jobb og tap av sosiale roller og nettverk
 • Søvnforstyrrelser og forstyrrede døgnrytmer
 • Problemer i forhold til konsentrasjon og med å ta valg eller beslutninger
 • Uheldige aktivitetsmønstre, som å ta for lite eller for mye hensyn til hodepinen

Det vil bli servert mat og drikke i løpet av kurset.

Kontakt oss for mer informasjon og påmelding

Medikament saneringskurs for pasienter med sannsynlig medikamentutløst hodepine (MOH)

 • 24. april – 15. mai – 5. juni, kl. 10.00 – 11.00

Kursledere: Dr. Anne Christine (Tine) Poole og sykepleier Mari Svindland
Sted: Hodepinesenteret, Volvat Medisinske Senter, Majorstua
Pris: Kr. 2.900,- / medlemspris kr. 2.320,-

Gruppeundervisningen går over 6 uker med tre oppmøter a 1 time samt individuelle telefonoppfølgninger.

Her får du hjelp til å ta en pause fra alle anfalls medisinene – de kan være utløsende årsak til forverring av hodepinen din.

Informasjon og påmelding

Kursene avholdes ved Volvat Majorstuen i Oslo.

Henvendelse/påmelding gjøres ved sekretær Gro Hoel, Volvat hodepinesenter.

Ring 23 01 90 66 eller benytt skjema under for å bli oppringt: