Hepatitt B

Hepatitt B er leverbetennelse som skyldes smitte med hepatitt B-virus. Virusinfeksjonen overføres i stor grad gjennom ubeskyttet seksuell kontakt og regnes derfor som en seksuelt overførbar sykdom.

Ved akutt infeksjon med hepatitt B opplever cirka 30 % å få influensalignende symptomer, 30 % får symptomer på leverbetennelse og 30 % merker ingenting til viruset. Barn opplever svært sjelden symptomer på hepatitt B, og det angis at om lag 90 % er helt symptomfrie.

Symptomer på hepatitt B kan være:

 • Tretthet
 • Dårlig matlyst og vekttap
 • Smerter og ubehag i øvre høyre del av magen (leverbetennelse)
 • Generell sykdomsfølelse og nedsatt almenntilstand
 • Kvalme og oppkast
 • Mørk urin
 • Gulsott – gulskjær i hud og øye
 • Hudutslett
 • Leddsmerter og slapphet

Hepatittinfeksjon angriper svært forskjellig. Hos noen kan symptomene være livstruende og hos andre kan symptomene forsvinne i perioder eller variere i intensitet.

Inkubasjonstiden, tiden fra smitte til eventuell oppstart av symptomer, er i gjennomsnitt 75 dager.

Hepatitt B-virus finnes i kroppsvæsker hos smittede personer. Man kan smitte andre, selv om man ikke har symptomer på sykdommen. Smitte med hepatitt B kan skje på følgende måter:
• Ved ubeskyttet seksuell kontakt med en smittet person
• Ved blodsmitte – ofte ved gjenbruk av urene sprøyter
• Ved tatovering eller piercing med urent utstyr
• Ved graviditet og fødsel kan viruset overføres fra mor til barn

Hepatitt B kan påvises med en blodprøve. Vindusperioden er opp til 6 måneder, noe som betyr at før det har gått seks måneder, kan blodprøven gi et falskt negativt testresultat.

I Norge anbefales personer som har økt risiko for å få sykdommen til å teste seg. Det inkluderer:

 • De som har kjøpt eller solgt sex
 • Menn som har sex med andre menn
 • De som har hatt samleie med en smittet person
 • De som bruker narkotika som settes med sprøyte
 • De som har ubeskyttet sex med noen som bruker narkotika med sprøyte
 • Personer som har vært utsatt for sprøytestikk ved uhell
 • De som har fått tannbehandling i et land med høy forekomst av hepatitt B
 • De som er født og tidligere har bodd i Afrika, Asia eller Sør-Amerika
 • De som har ubeskyttet sex med noen som har bodd i Afrika, Asia eller Sør-Amerika

Behandling

Ved mistanke om at man har blitt smittet med hepatitt B kan man få immunglobulin som injeksjon. Denne behandlingen har best effekt dersom den tas innen 24 timer etter kontakt med viruset. Immunglobulinet hindrer viruset i å spre seg til friske celler i kroppen, og hepatittinfeksjonen får dermed ikke festet seg. Behandlingen gir ikke langtidsbeskyttelse mot hepatitt B-smitte.

Dersom man får påvist kronisk hepatitt B vil man oftest bli vurdert av en spesialist i infeksjonssykdommer (indremedisiner) med spørsmål om det er grunnlag for behandling. I all hovedsak går behandlingen ut på å bremse utvikling av alvorlig leversykdom. Selv om man kan bremse en slik utvikling, er det sjelden at viruset forsvinner helt.

Gravide kvinner med påvist hepatitt B kan i enkelte tilfeller motta behandling i siste del av svangerskapet for å minske virusmengden i kroppen når barnet fødes. Denne behandlingen strekkes som regel til 4-12 uker etter fødselen. Rett etter fødselen får barnet en immunglobulinsprøyte som skal hindre overføring av smitte fra mor.

Levertransplantasjon kan bli nødvendig dersom en smittet person har utviklet skrumplever som følge av hepatittinfeksjonen. Operasjonen er kun aktuell for personer med alvorlig leverskade.

Er hepatitt B farlig?

Hepatitt B kan være farlig hvis man utvikler leverskade. Et fåtall av smittede blir kronisk syke etter smitte med hepatitt B, og de som rammes risikerer å utvikle alvorlig leversykdom.

Årlig dør rundt 300 mennesker av leverkreft og 250 mennesker av kronisk leversykdom i Norge. Vi vet imidlertid ikke hvor mange dødsfall som skyldes hepatitt B-smitte.

Hvordan unngå å bli smittet med hepatitt B?

I Norge har vi lav forekomst av hepatitt B. Følgende forebyggende tiltak reduserer sjansen for å bli smittet:

 • Bruk kondom hvis du har sex med en person som er smittet med hepatitt B, eller dersom du er usikker på partnerens hepatitt B-status
 • Unngå deling av nåler og sprøyter med andre rusmisbrukere
 • Unngå å dele barberblader og andre husholdningsartikler som kan forårsake blødning med smittede personer
 • Gjør deg kjent med at utstyr som brukes ved tatovering, piercing eller akupunktur er sterilt

Det finnes vaksine som kan beskytte mot smitte med hepatitt B-virus, og noen utsatte grupper får denne gratis.

De som kan få gratis hepatitt B-vaksine er:

 • Menn som har sex med menn
 • Injiserende stoffmisbrukere
 • Personer under 25 år med foreldre som er født i Afrika, Asia eller Sør-Amerika.
 • Personer som selger sex
 • Fra 2017 ble hepatitt B-vaksine inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Voksne trenger tre doser av vaksinen for fullstendig beskyttelse. De første to dosene blir gitt med en måneds mellomrom, og den siste dosen etter 6 måneder.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.