Syfilis

Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom som skyldes smitte med bakterien Treponema pallidum. Infeksjonen kan forløpe uten merkbare symptomer og føre til svært alvorlige helseproblemer uten behandling.

Hvordan smitter syfilis?

Syfilis smitter ved seksuell kontakt eller i sjeldnere tilfeller, gjennom sår og utslett. Gravide kvinner kan overføre smitte til barn ved fødsel, noe som kan forårsake alvorlige misdannelser eller dødfødsel. I Norge tilbys derfor alle gravide kvinner å bli testet for syfilis tidlig i svangerskapet.

Risikoen for å bli smittet med syfilis ved et enkelt ubeskyttet, samleie med en smittet person er omtrent 25 %. Bruk av kondom beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer.

Sjansen for smitte fra mor til barn under svangerskapet er 70 til 100 % dersom mor har ubehandlet primær eller sekundær syfilis.

Syfilis i Norge

Ifølge Folkehelseinstituttet ble det meldt 192 tilfeller av syfilis i 2022, 184 menn og 8 kvinner. Omtrent 85 % av disse er menn som har sex med menn.

Inkubasjonstid syfilis

Inkubasjonstiden, tiden fra smitte til oppstart av symptomer kan variere fra ti dager og opptil ti uker. Det vanligste er å få symptomer etter omtrent tre uker.

Symptomer i ulike stadier

Syfilis deles inn i primær, sekundær og tertiær stadium. Symptomene vil variere i de ulike stadiene, og noen er mer alvorlige enn andre. Kvinner og menn får samme symptomer.

Primær syfilis er det første stadiet

I dette stadiet vil man få et smertefritt sår med opphøyet kant og rødlig bunn. Såret er lokalisert på det stedet man ble smittet, ofte enten på penis, vulva, endetarm, fingre eller munn.

Sekundær syfilis er det andre stadiet

I dette stadiet sprer syfilisinfeksjonen seg til resten av kroppen, og det forekommer flere symptomer. Typiske symptomer er tretthet, hovne lymfekjertler, utslett og håravfall. Halvparten av personer med syfilis utvikler sekundærstadium mellom to måneder og to år etter smittetidspunktet. Omtrent 30 % av de som er smittet med syfilis blir friske etter gjennomgått sekundærstadium. De resterende smittede kan utvikle tertiær syfilis.

Tertiær syfilis, eller nevrosyfilis, er det tredje og siste stadiet

Rundt 30 % av ubehandlet syfilissmittede utvikler etter hvert tertiær syfilis. I dette stadiet, som vanligvis inntreffer etter 10-12 år med ubehandlet syfilissmitte, kan det forekomme alvorlige symptomer fra hjerte- og karsystemet eller nervesystemet.

Vanlige symptomer er:

 • Hodepine
 • Knuteformede betennelser i skjelett og hud
 • Kramper
 • Problemer med hukommelse
 • Problemer med å kontrollere musklene
 • Problemer med syn eller hørsel
 • Problemer med å kontrollere tarm eller blære

Latent syfilis er perioden før og mellom de ulike stadiene av sykdom

Det gjelder dersom man får påvist syfilis, men ikke har symptomer eller har hatt behandling. Latent syfilis deles inn i tidlig latent syfilis og sen latent syfilis. Tidlig latent gjelder det første året etter smitte, mens sen latent er tiden etter. Latent syfilis gir ingen symptomer eller tegn på sykdom.

Medfødt syfilis kan forekomme ved fødsel dersom mor har ubehandlet syfilis

Slik syfilisinfeksjon kan føre til fosterdød, skader i skjelett, blodkar og sentralnervesystemet. Alle gravide kvinner i Norge testes for syfilis tidlig i svangerskapet, slik at medfødt syfilis kan unngås.

Utredning og syfilistest

Man kan påvise syfilis gjennom en blodprøve. Hvis man har sår som indikerer syfilis kan legen også ta en prøvepinnetest fra såret. Syfilis kan påvises fra 9 til 90 dager etter smitte, men det er tidligst etter 12 uker at en syfilistest vil være helt sikker.

Kjenner man seg igjen i én eller flere av følgende tilstander bør man teste seg for syfilis:

 • Du er en mann som har samleie med andre menn
 • Du har enten kjøpt eller solgt sex
 • Du har hatt seksuell omgang med en person utenfor Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Oceania.
 • Du har testet positivt på kjønnssykdommen gonoré eller hiv
 • Du har et sår som kan indikere primær syfilis
 • Du har hatt sex med en person som er smittet med syfilis

Behandling

Syfilis behandles vanligvis med antibiotika i sprøyteform. Dosering avhenger av hvilket stadium sykdommen har nådd. Ved primær syfilis er som regel én dose tilstrekkelig, mens flere doser kan bli nødvendig i senere stadier eller ved ukjent smittetidspunkt. Dersom syfilisinfeksjonen har spredd seg til hjernen eller ryggmargen, må man ha intensivbehandling på sykehus med intravenøs antibiotika i 10 til 14 dager.

Det er viktig å påpeke at antibiotikabehandlingen kun fjerner selve syfilisinfeksjonen, og ikke behandler komplikasjoner som allerede er forårsaket av sykdommen. Derfor er det viktig at sykdommen oppdages tidlig.

Smitteoppsporing

Syfilis er definert som allmennfarlig, smittsom sykdom i smittevernloven og derfor er smitteoppsporing lovpålagt. Syfilisinfeksjon kan føre til alvorlige helseproblemer dersom den forblir ubehandlet.

Man er pliktig til å melde fra til partner om infeksjon, enten selv eller ved at helsepersonell gir anonym beskjed til tidlige partnere man har hatt ubeskyttet samleie med de siste 6 månedene.

Man skal ikke ha seksuell kontakt med noen før såret et grodd og tidligst tre uker etter fullført behandling. Slik unngår man at sykdommen smittes videre.

Er syfilis farlig?

Ubehandlet syfilisinfeksjon kan over tid føre til svært alvorlige helseproblemer. Ved mistanke om smitte med syfilis er det derfor viktig å teste seg tidlig. Etter behandling vil infeksjonen bli borte, og du blir frisk.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.