Kvinnehelse

Et behandlingstilbud til deg med plager tilknyttet underlivet.

Volvats fysioterapeuter behandler smerter i underlivet, inkontinens og underlivsprolaps, i tett samarbeid med gynekologer og urologer.


Underlivssmerter

Mange kvinner opplever smerter og/eller stramme muskler i underlivet. Navn på slike plager er vestibulitt, vestibulodyni, vaginisme og dyspareuni. Selv om disse plagene er svært utbredt er det fremdeles manglende kunnskap om dem blant helsepersonell, og mange kvinner får dermed feil diagnose og feil behandling.

Plager tilknyttet underlivet kan oppstå plutselig eller gradvis over tid. Årsak til plagene kan være klart avgrenset, men er oftest sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Derfor er behandlingen helhetlig, og alltid individuelt tilpasset.

Ofte fører slike plager med seg utfordringer i intime relasjoner, noe som fører til ytterligere psykisk og emosjonell belastning for den det gjelder. 

Behandling av underlivssmerter

Våre kvinnelige fysioterapeuter har spesiell kompetanse på smerter og andre plager tilknyttet underlivet, og smertenes innvirkning på psyke, kropp og seksualitet. Fysioterapeuten gjør en grundig og helhetlig undersøkelse som danner grunnlaget for en tilpasset behandling.

Antall behandlinger varierer ut fra den enkeltes unike utgangspunkt.

Behandlingen kan bestå av:

  • Bevisstgjøring og endring av pust, spenning, holdning og bevegelsesmønster gjennom
  • praktisk arbeid med kroppen
  • Avspenning gjennom teknikker du lærer selv
  • Massasje
  • Opplæring i øvelser for bekkenbunnen
  • Samtale og informasjon
  • Psykomotorisk fysioterapi der traume er årsak til plagene
  • Parsamtale for deg og partneren din dersom du ønsker det

Inkontinens/underlivsprolaps

Inkontinens kan oppstå i alle faser av livet, på grunn av nedsatt styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og dårlige vaner i forbindelse med væskeinntak og vannlatning.

Underlivsprolaps kan oppstå etter fødsel eller annen belastning på bekkenbunns-
muskulaturen. Trening av bekkenbunnsmuskulaturen har vist å ha best effekt på disse tilstandene og er fri for negative bivirkninger.

 

Behandling av inkontinens/underlivsprolaps

Første konsultasjon hos fysioterapeut består av samtale og undersøkelse. Her undersøkes bl.a. evne til å stramme og slippe musklene i bekkenbunnen. Deretter gis det opplæring i hvordan trene bekkenbunnen. I tilfeller der det er vanskelig å få til treningen skikkelig, kan det være aktuelt å benytte behandlingshjelpemiddel som elektrostimulering av bekkenbunns-musklene for å oppnå best resultat. Pasienten følger et treningsprogram hjemme, og kommer til oppfølging etter 1-6 uker avhengig av behov.

Vårt behandlerteam:

Marthe Schneider: Psykomotorisk fysioterapeut og Tantra yoga-lærer med flere års erfaring med behandling av underlivssmerter og stressurininkontinens i Norge, Sudan og Nord-Amerika. Spesiell erfaring med kvinner som har hatt traumatiske opplevelser i tilknytning til underlivet, eller som av andre grunner har et anstrengt forhold til underliv og seksualitet. Marthe tilbyr også seksualrådgivning for pasienter og deres partnere når dette er ønskelig.

Christine Reff Sydnes: Mensendieckutdannet fysioterapeut med lengre erfaring i behandling av kvinner med langvarige underlivssmerter, og har hatt samarbeid med både Rikshospitalet og Oslo Universitetsykehus.

I tillegg erfaring med behandling av muskel/skjelettplager i bekken og rygg under og etter
svangerskap.


Bestill time ved å ringe 23 68 25 00

Priser:
Vanlig konsultasjon 60 minutter: 1290,-
Kort oppfølging 30 minutter: 750,-
Lang konsultasjon 90 minutter/par-konsultasjon: 1590,-

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret

Timebestilling:

Ta kontakt på telefon: 

23 68 25 00