Kvinnehelse

940x470-woman-002.jpg

Et tverrfaglig behandlingstilbud til deg med plager tilknyttet underlivet. Volvats fysioterapeuter og gynekologer jobber i tett samarbeid for å hjelpe deg. Vi behandler smertetilstander i underlivet, inkontinensplager og underlivsprolaps. Vi anbefaler at du først oppsøker gynekolog for en medisinsk undersøkelse.

Tjenesten tilbys ved Volvat Oslo - Nationaltheatret 

Mer informasjon - ring oss på 23 68 25 00

Etter gynekologisk undersøkelse følger fysioterapeuten opp med en utfyllende undersøkelse og et tilpasset behandlingsopplegg. Dersom du allerede har vært hos gynekolog og har fått en diagnose kan du bestille time direkte hos fysioterapeuten. For mer informasjon om behandlingstilbudet, les nedenfor.

Underlivssmerter

Mange kvinner opplever smerter og/eller stramme muskler i underlivet. Navn på slike plager er vestibulitt, vestibulodyni, vaginisme og dyspareuni. Selv om disse plagene er svært utbredt er det fremdeles manglende kunnskap om dem blant helsepersonell, og mange kvinner får dermed feil diagnose og feil behandling.

Plager tilknyttet underlivet kan oppstå plutselig eller gradvis over tid. Årsak til plagene kan være klart avgrenset, men er oftest sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Derfor bør behandlingen være helhetlig, og alltid individuelt tilpasset.

Ofte fører slike plager med seg utfordringer i intime relasjoner, noe som fører til ytterligere psykisk og emosjonell belastning for den det gjelder.

Vårt behandlingstilbud

På Volvat møter du et team av gynekologer og fysioterapeuter som samarbeider tett for å gi deg en grundig undersøkelse og den behandling som du trenger.

Vi anbefaler at du oppsøker gynekolog først for en medisinsk undersøkelse. Deretter følger fysioterapeuten opp med en grundig og helhetlig undersøkelse som danner grunnlaget for en tilpasset behandling.

Vår kvinnelige fysioterapeut har spesiell kompetanse på smerter og andre plager tilknyttet underlivet, og deres innvirkning på psyke, kropp og seksualitet. Les mer om fysioterapi her.

Antall behandlinger varierer ut fra den enkeltes unike utgangspunkt.

Behandlingen hos fysioterapeuten kan bestå av:

  • Bevisstgjøring og endring av pust, spenning, holdning og bevegelsesmønster gjennom praktisk arbeid med kroppen
  • Avspenning gjennom teknikker du lærer selv
  • Massasje
  • Opplæring i øvelser for bekkenbunnen
  • Samtale og informasjon
  • Psykomotorisk fysioterapi der stress eller traume er årsak til plagene
  • Samtale og veiledning for deg og partneren din dersom du ønsker det

Inkontinens/underlivsprolaps

Inkontinens kan oppstå i alle faser av livet, på grunn av nedsatt styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og dårlige vaner i forbindelse med væskeinntak og vannlatning. Underlivsprolaps kan oppstå etter fødsel eller annen belastning på bekkenbunns-muskulaturen. Trening av bekkenbunnsmuskulaturen har vist å ha best effekt på disse tilstandene og er fri for negative bivirkninger.

Behandling av inkontinens/underlivsprolaps

Første konsultasjon hos fysioterapeut består av samtale og undersøkelse. Her undersøkes bl.a. evne til å stramme og slippe musklene i bekkenbunnen. Deretter gis det opplæring i hvordan trene bekkenbunnen. I tilfeller der det er vanskelig å få til treningen skikkelig, kan det være aktuelt å benytte behandlingshjelpemiddel som elektrostimulering av bekkenbunns-musklene for å oppnå best resultat. Pasienten følger et treningsprogram hjemme, og kommer til oppfølging etter 1-6 uker avhengig av behov.

Om fysioterapeuten: Marthe Schneider er Psykomotorisk fysioterapeut med spesialkompetanse på underlivsplager. Flere års erfaring med behandling av underlivssmerter og stressurininkontinens i Norge og utlandet. Spesiell erfaring med kvinner og menn som har et anstrengt forhold til underliv og seksualitet. Marthe tilbyr også seksualrådgivning for pasienter og deres partnere når dette er ønskelig.

Tjenesten tilbys ved Volvat Oslo - Nationaltheatret 

Mer informasjon - ring oss på 23 68 25 00