Migrene og hodepine

Det finnes mange forskjellige former for hodepine, hvor migrene, spenningshodepine og medikamentoverforbrukshodepine er de hyppigste.


Tjenesten tilbys i Bergen og i Oslo.

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

Spenningshodepine

Spenningshodepine opptrer i perioder daglig. Her er det spesielt viktig å unngå utløsende faktorer som stress, tidspress og arbeidspress. Mange pasienter trenger i tillegg behandling med spesielle medisiner rettet mot denne type hodepine.

Både pasienter med spenningshodepine og migrene kan utvikle en medikamentoverforbrukshodepine med hodepine i mer enn 14 dager per måned. Avvenning er meget viktig, men kan være vanskelig for mange og det kan være behov for sakkyndig hjelp. Etter et vellykket kutt av overforbruket vil de fleste pasienter oppdage at hodepinen kommer sjeldnere enn før.

Hva er migrene?

Migrene forekommer hos ca. 18 prosent av kvinner og 6 prosent av menn. Hos barn i førskolealder er det like mange gutter som jenter som har migrene. Smertene er ofte verst i den ene halvdelen av hodet, og kommer ofte med kvalme og økt lys/lyd- ømfintlighet. En del av pasientene har forutgående synsforstyrrelse og noen få kan ha forbigående føleforstyrrelser, lammelser og/eller språkvanskeligheter. Migrenepasienten kan også ha andre typer hodepine i tillegg til migrenen.

Årsaken til migrene kjenner man ikke i detalj, men man er sikker på at det er en betydelig arvelig disposisjon. For å redusere anfallshyppigheten er det viktig å finne utløsende faktorer, for eksempel stress, søvnmangel, uregelmessige måltider og menstruasjon. De fleste migrenepasienter trenger medisiner i tillegg. Heldigvis har det vært en rivende utvikling med henblikk på effektive nyere behandlingsmetoder både når det gjelder medikamenter rettet mot det enkelte anfall, men også medikamenter som virker forebyggende. De fleste forebyggende medisiner kan ha en fordelaktig tilleggseffekt som reduksjon av blodtrykk, vektreduksjon, bedring av nattesøvn eller bedring av stemningsleie. Det er da viktig å "skreddersy" et behandlingsopplegg for den individuelle pasient.

 

Kontakt Volvat

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

Oslo/Majorstuen: 22 95 76 21

Bergen: 55 11 20 00 - denne tjenesten bestilles på telefon i Bergen

 

Nevrologiske sykdommer

 

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Bergen - Laguneparken
  • Volvat Oslo - Majorstuen