Derfor blir man mer allergisk i overgangsalderen

Det er ikke uvanlig at kvinner kan utvikle nye allergier i overgangsalderen. Mange kan oppleve en forverring av eksisterende allergier eller nye, plutselige allergiske reaksjoner på ting man tålte tidligere.

Hormonelle endringer kan påvirke immunsystemet

Økt sensitivitet overfor nye stoffer er ikke uvanlig for kvinner i overgangsalder, og flere opplever at de får allergiske reaksjoner på ting som ikke har utløst allergi tidligere.

Denne økte sensitiviteten skyldes hovedsaklig hormonelle endringer som oppstår i overgangsalderen, særlig nedgang i østrogennivået. Østrogen har en beskyttende effekt på immunsystemet. Når østrogennivået synker, kan det føre til en økning av IgE-antistoffer, som er ansvarlige for å utløse allergiske reaksjoner.

En økning av disse antistoffene kan gjøre at immunsystemet blir mer reaktivt og overfølsomt for visse stimuli, inkludert allergener.

Histamin påvirkes av østrogen

Histamin er et hormon som utløses av allergener og binder seg til reseptorer i kroppen som forårsaker symptomer som kløe og hevelse. Histaminnivået i kroppen vår er direkte relatert til mengden østrogen man produserer.

Dette er relevant for kvinner i overgangsalder, da man i denne livsfasen har hyppig svingende nivåer av østrogen, som deretter fører til økninger i produksjonen av histamin. Denne økningen av histamin kan gjøre at man er mer følsom for allergener enn vanlig.

Symptomer kan for eksempel være forverret tett nese på grunn av sesongmessige allergier, eller at man plutselig finner ut at matvarer man kunne spise tidligere, nå forårsaker en allergisk reaksjon.

Hva gjør østrogen for immunsystemet?

Østrogen bidrar til å opprettholde et godt immunforsvar ved å regulere en rekke kroppslige prosesser:

  1. Østrogen øker produksjonen av antistoffer, som er en viktig del av immunsystemet som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner
  2. Østrogen kan påvirke aktiviteten til T-celler, som også er viktige hjelpere for å bekjempe infeksjoner
  3. Østrogen kan påvirke produksjonen av cytokiner, som er viktige for immunsystemet fordi de hjelper cellene å kommunisere med hverandre
  4. Østrogen kan påvirke funksjonen til enkelte immunceller som kalles dendrittiske celler. Disse cellene er viktige for å gjenkjenne og presentere fremmede stoffer for T-celler

Når østrogennivået plutselig synker i overgangsalderen, kan disse prosessene i immunsystemet bli påvirket og man kan lettere oppleve allergiske reaksjoner.

Østrogennivået synker også ved menstruasjon, og man er derfor mer utsatt for allergiske reaksjoner under menstruasjonsuken enn i tiden rundt eggløsning.

Endringer i huden kan føre til allergiske reaksjoner

I tillegg til endringer i immunforsvaret, kan man også oppleve aldersrelaterte endringer i huden som gjør at man blir mer mottakelig for allergener. Huden blir tynnere og mindre elastisk med alderen, noe som kan føre til svekket hudbarriere. Dersom hudbarrieren er svekket, kan allergener lettere trenge gjennom huden og forårsake allergiske reaksjoner.

En annen faktor som kan påvirke risikoen for allergiske reaksjoner i overgangsalderen er reduksjonen av immunceller i huden. Immuncellene spiller en viktig rolle for hudens immunrespons og evne til å bekjempe allergener og andre fremmedstoffer. Denne nedgangen skjer naturlig ved økende alder, og kan være en av årsakene til at kvinner i overgangsalder opplever ekstra sensitiv hud.

Typiske symptomer på allergiske reaksjoner i huden kan være elveblest, kløe eller hevelse.

Søvnløshet i overgangsalderen kan svekke immunsystemet

Kvinner i overgangsalder kan oppleve en rekke symptomer som ødelegger for søvn, inkludert nattesvette, hetetokter og angst. Slike symptomer kan føre til både mindre søvn og dårligere søvnkvalitet. Dette kan igjen ha en negativ effekt på immunsystemet.

Ved søvnmangel kan immunsystemet bli svekket og man kan bli mer utsatt for infeksjoner og sykdommer. Når man sover, så produserer kroppen immunceller som bekjemper virus, bakterier og andre trusler mot helsen vår. Hvis man ikke får nok søvn, kan denne produksjonen av immunceller reduseres, noe som kan føre til svekket immunforsvar.

Søvnmangel i overgangsalderen kan også føre til en økning av inflammatoriske stoffer i kroppen, og disse kan forårsake kronisk betennelse. Dersom man går med kronisk betennelse i kroppen, øker risikoen for visse helseproblemer, slik som hjerte- og karsykdommer, diabetes og autoimmune sykdommer.

Kan man behandle allergi i overgangsalderen?

Det første man bør gjøre for å behandle allergi er å identifisere hva som utløser den allergiske reaksjonen. Slike allergitester kan utføres hos en lege eller allergolog. Det kan også være nyttig å føre en dagbok for å registrere allergisymptomer og eventuelle triggere. Når man har identifisert allergikilden, kan man forsøke å redusere eksponeringen for allergenet.

Dersom nye eller forverrede allergier skyldes hormonell ubalanse, så finnes det hormonbehandling som kan hjelpe. Hvis allergien er forårsaket av naturlig aldring, så kan man ikke hindre at allergien utvikles. Man kan imidlertid behandle eventuelle allergiske reaksjoner på huden, dersom disse klør eller gjør vondt.

Vi anbefaler å oppsøke lege dersom man oppdager nye allergier eller forverrede allergiske reaksjoner. Overgangsalderen er en naturlig del av livet, men man skal likevel ikke måtte gå med slitsomme eller vanskelige symptomer over tid.

Volvats dyktige leger hjelper deg med å finne behandling for dine spesifikke overgangsplager.

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.