Tidlig overgangsalder

De fleste kvinner kommer i overgangsalderen (menopause) mellom 45- og 55-årsalderen. Ved tidlig overgangsalder starter symptomene før du fyller 45 år. Symptomene ligner på naturlig menopause, men årsaken er ofte ukjent.

Tidlig eller prematur overgangsalder vil si at man kommer i overgangsalderen tidligere enn det som er vanlig – eggstokkene slutter å produsere østrogen før 40 års alder. Tilstanden rammer omtrent én til fem prosent av alle kvinner.

Det første tegnet vil ofte være at menstruasjonen stopper opp med andre symptomer som nattesvette, dårlig søvn og hetetokter.

Hva skiller prematur og tidlig overgangsalder?

Ved tidlig overgangsalder går man inn i overgangsalderen mellom 40-45 år. Prematur overgangsalder (prematur ovarialinsuffisiens, POI,) er tap av eggstokkfunksjon før 40 år, og er en diagnose som krever utredning og  behandling med hormoner både for å lindre symptomer og forebygge senkomplikasjoner som følge av prematur østrogenmangel.

Forskjellen på tidlig overgangsalder og prematur overgangsalder er altså når de inntreffer, men årsaken er som regel ukjent for begge.

Kvinner som har gått gjennom tidlig eller prematur overgangsalder er ikke fertile lenger, og kan ikke få barn.

Hvem kommer i tidlig overgangsalder?

Det er ulike grunner til at noen kvinner kommer i tidlig eller prematur overgangsalder – dersom man har gått gjennom stråle- eller cellegiftbehandling før fylte 40 år, kan dette føre til tidlig overgangsalder. Kvinner som har fjernet eggstokkene vil automatisk komme i tidlig overgangsalder, også kalt kunstig fremkalt overgangsalder. De vanligste symptomene vil ofte utvikle seg raskere og oppleves mer intenst enn ved naturlig overgangsalder på grunn av fall i østrogennivå tidligere enn forventet.

Gener ser også ut til å være en medvirkende årsak, og overgangsalderen starter som regel i samme alder som det gjorde for moren din. Likevel vet man ikke årsaken til tidlig overgangsalder i de fleste tilfeller.

Andre årsaker kan være:

 • Infeksjoner
 • Autoimmune sykdommer

Hva skal jeg være på vakt for?

Symptomene er like som ved vanlig overgangsalder, men vil kunne kjennes mer intense og utvikle seg raskere enn ved en naturlig overgangsalder.

Symptomer på tidlig og prematur overgangsalder

 • Hetetokter
 • Tørrhet i skjeden
 • Humørsvingninger
 • Urinlekkasje
 • Nedsatt sexlyst
 • Søvn problemer
 • Leddsmerter
 • Uregelmessig menstruasjon
 • Vektøkning
 • Risiko for beinskjørhet

Hvordan vet jeg at jeg er i tidlig overgangsalder?

Hvis du opplever symptomer på overgangsalderen som hetetokter, dårlig søvn og vaginal tørrhet kombinert med uteblitt eller uregelmessig menstruasjon før fylte 40 år, har du mest sannsynlig kommet i tidlig overgangsalder. Vær oppmerksom på at noen prevensjonsmidler kan gi lignende symptomer, men dersom du ikke bruker noen kan dette være tegn på tidlig overgangsalder.

Når bør jeg gå til lege?

Dersom menstruasjonen har vært fraværende i 3-6 måneder i kombinasjon med symptomer på overgangsalderen, bør du oppsøke lege. Det er viktig at du blir utredet hos en lege eller gynekolog slik at du kan få bekreftet eller avkreftet tidlig overgangsalder, og få nødvendig behandling. I mange tilfeller vil en allmennlege eller fastlege ta hormonprøver og henvise til gynekolog for videre utredning og oppfølging.

Symptomene dine kan også være tegn på andre tilstander som bør behandles, og derfor er det viktig å oppsøke legehjelp tidlig.

Behandling ved prematur overgangsalder

Ved prematur eller tidlig overgangsalder er det viktig å starte med hormonterapi så tidlig som mulig for å forebygge sykdom som demens, hjerte- og karsykdom, benskjørhet og diabetes. Dette er fordi man er ekstra utsatt for å utvikle disse sykdommene ved fall i østrogennivå så tidlig i livet.

Man bør i tillegg få målt benmassen for vurdering av bentetthet og risiko for utvikling av eventuell benskjørhet. Dette kan blant annet gjøres gjennom en DXA-måling. Østrogenverdiene i blodet kommer riktignok til å øke ved hjelp av hormonbehandling, men verdiene kommer fortsatt ikke til å øke tilstrekkelig nok til å matche den naturlige produksjonen kroppen hadde produsert.

Derfor trenger kvinner som kommer i prematur eller tidlig overgangsalder ofte høyere doser hormonbehandling enn de som går inn i overgangsalderen mellom 45 og 55 år.

Dersom du kommer i overgangsalderen når du er 45 år, regnes ikke dette som tidlig overgangsalder. Det er likevel en enighet blant gynekologer at det kan være lurt å sette i gang med hormonbehandling i slike tilfeller også. Behandlingen kan gis i tablettform, gel, plaster eller spray.

Les mer om hormonbehandling ved overgangsalder

Mange kvinner kommer i overgangsalderen mellom 40-60 år, men gjennomsnittsalderen for de fleste kvinner er 52 år. Selv om noen opplever så store kroppslige forandringer og plager som går utover livskvaliteten deres, er det også mange som ikke opplever store endringer og merker ikke forskjell i hverdagen.

Overgangsalderen oppleves svært ulikt fra kvinne til kvinne, og derfor er det viktig at du lytter til kroppen og gjør det som er riktig for deg. Vi er her for å hjelpe deg i denne overgangsfasen hvis du skulle trenge veiledning og behandling.

God overgangsalder!

 

Kilder:

my.clevelandclinic.orgmayoclinic.orgkreftforeningen.no, "Sex, skam og overgangsalder" - NRK TV, "Hetetokter og kalde fakta" av Helena Enger

Time hos
oss

Verdt å vite

Alle kvinner skal gjennom det

Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, og er en helt naturlig del av livet. Våre gynekologer kan gi deg innsikt i hvilke muligheter du har og hva som skjer i kroppen. Jo mer du vet, jo bedre rustet er du til å håndtere de nye utfordringene som dukker opp.

Det finnes hjelp å få

Våre erfarne eksperter på kvinnehelse står klare til å hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til overgangsalderen. Husk at du ikke må akseptere plagsomme symptomer som en del av din nye hverdag, og at du ikke skal ha det vondt.

pregnancy-vagina

Din kropp og ditt valg

Hver kvinne må kjenne på sine egne behov og velge den behandlingsformen som passer en selv best – vi ønsker å bidra med å informere om overgangsalderen og veilede deg gjennom denne fasen av livet så godt vi kan.