Blæretømming ved selvkatetrisering (RIK)

Enkelte kan, av diverse medisinske årsaker, ha problemer med å tømme urinblæren.

Dersom urinblæren ikke tømmes ved normal vannlatning, kan det føre til komplikasjoner. For å unngå dette er det viktig at man tømmer blæren ved hjelp av et engangskateter.

Metoden kalles RIK (ren intermitterende katetrisering)

Et tynt plastrør føres inn i urinrøret og inn til urinblæren og urinen tømmes så lenge kateteret er på plass. Når blæren er tom, fjernes kateteret.

Dette kan gjøres selv etter grundig veiledning av lege eller urosykepleier. De fleste mestrer dette uten problemer, når de har fått riktig opplæring. 

Volvat tilbyr opplæring av kvalifisert personell ved urologisk seksjon i Oslo Majorstuen, Bergen, Fredrikstad og Hamar.

Time hos
oss