Operasjon av urinrørs-forsnevringer

Urinrørsforsnevringer er en vanlig årsak til vannlatningsproblemer (miksjonsvansker) hos unge pasienter. Innsnevringer oppstår på grunn av brudd i slimhinnen i urinrøret, med påfølgende arrdannelse.

Diagnosen stilles ved hjelp av flowundersøkelse og en kikkehullundersøkelse av urinrøret.

Ved behov for operasjon vil dette gjennomføres som en kikkehullsinngrep via urinrøret. En kniv brukes til å spalte arrvevet på langs med påfølgende innleggelse av kateter som blir liggende i 1-3 dager.

Inngrepet gjennomføres i narkose.

Time hos
oss